Företrädesrätt vid återanställning

Du som har varit anställd på Nynäshamns kommun och fått sluta eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd på grund av arbetsbrist, kan här anmäla företrädesrätt till nya tjänster i kommunen.

Vem kan ansöka om företrädesrätt?

Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked från Nynäshamns kommun (eller underrättelse om avslut av tidsbegränsad anställning).

Hur ansöker jag om företrädesrätt?

Du ansöker genom att klicka på den blå knappen ovan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg. Bifoga CV samt fyll i samtliga formulär så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekryteringen.

Om du sedan tidigare har registrerat användarkonto klickar du på knappen Mina sidor för att göra en ansökan eller ändra dina personliga inställningar. Om dina kvalifikationer eller kontaktuppgifter ändras under perioden uppdaterar du det själv i rekryteringsverktyget.

Vad innebär företrädesrätten?

En anmälan om anspråk på företrädesrätten innebär att:

  • Om du haft en särskild visstidsanställning (SÄVA) har du förtur till en ny särskild visstidsanställning, med motsvarande kvalifikationskrav.
  • Om du haft vikariat eller tillsvidareanställning som upphört har du företrädesrätt till lediga befattningar som motsvarar ställda kvalifikationskrav i den tidigare förvaltningen. Detta gäller inom hela förvaltningsområdet oavsett ort samt även för tidsbegränsade anställningar
  • Om du har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

När gäller inte företrädesrätten?

  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som du skäligen borde ha godtagit har du förlorat din företrädesrätt.
  • Den som har fyllt 68 år har inte företrädesrätt till återanställning.

 

Hur länge gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive då besked lämnades om att den tidsbegränsade anställningen inte kommer att fortsätta, tills nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Var kan jag vända mig om jag har frågor kring företrädesrätten?

Har du några frågor kan du vända dig till HR-avdelningen, hr-support@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: