Louise Franzén porträtterad på Strandvägen (Ringvägen), Nynäshamn.

Foto: Johan Gustafsson

Vi som jobbar här

Vi är ungefär 2 000 kollegor som lyckas tillsammans med att göra skillnad för de vi är till för. Våra vardagar och verkligheter ser olika ut men en kreativ arbetsplats med utmaningar som får oss att växa och närheten till en aktiv fritid i våra unika omgivningar hjälper oss att göra vårt bästa för kommuninvånarna. Vi är stolta över att jobba i Nynäshamns kommun!

Mohamad Jlal

Redan i skolan visste Tallåsens gruppchef Mohamad att han ville jobba i Nynäshamns kommun. Nu har han hunnit fylla 28 år och har jobbat i kommunen i sju år.

– Det är ett stort plus att jobba i samma kommun som jag bor i. Jag har nära hem vilket gör att jag har en hel del tid över när jag kommer hem från jobbet. Den tiden utnyttjar jag till träning, berättar Mohamad.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Att hjälpa människor och försöka förgylla deras dag. Sedan är mina kollegor helt fantastiska, de lägger grunden till mitt arbete. Vi har högt i tak och kommunicerar väldigt mycket med varandra. Har vi svåra uppgifter hjälps vi åt och alla bidrar med sina styrkor. Tillsammans är vi ett ”dreamteam”.

Hur stöttar Nynäshamns kommun dig i din professionella utveckling?
– Genom att ge mig utrymme att växa i min roll som gruppchef. Min arbetsgivare vågar tro på att jag klarar av lite tuffare arbetsuppgifter.

Vad är det mest utmanande med ditt jobb?
– Att ge mina medarbetare alla förutsättningar för att de ska kunna utvecklas i sina roller.

 

Namn: Mohamad Jlal
Ålder: 28 år
Bor: lägenhet i centrala Nynäshamn
Jobbar som: gruppchef på Tallåsens vård och omsorgsboende
Förvaltning: socialförvaltningen
Intressen: tränar på gym, spelar fotboll och tävlar i styrkelyft
Barndomens drömyrke: brandman

Porträtt av Mohammad utomhus

Johanna Salo

Ett spännande utvecklingsarbete på förskolan och möjligheten att bosätta sig i en härlig miljö i närheten av arbetet var det som avgjorde valet för Johanna när hon flyttade till Nynäshamns kommun.

Varför valde du Nynäshamns kommun som din arbetsgivare?

- Jag var nyfiken på det spännande utvecklingsarbete som Nynäshamns kommun bedriver i förskolorna så jag sökte en tjänst som förskollärare på Fagerviks förskola. Sen föll det sig naturligt att jag och familjen flyttade till Sorunda. Nära till förskolan där jag jobbar och en härlig miljö för hela familjen.

Hur stöttar Nynäshamns kommun dig i din professionella utveckling?

- Jag upplever att jag får bra kompetensutveckling, både internt via våra pedagogistor, genom föreläsningar och en extern pedagogutbildning som jag går i en annan kommun.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Det absolut roligaste är att få arbeta med framtiden genom våra yngsta samhällsmedborgare. Jag tycker det är spännande att arbeta med människor och det är ett varierat arbete som är komplext, utmanande och otroligt givande.

Har du tid för fritid när jobbar i Nynäshamns kommun?

- Det är alltid en balans mellan arbete och familjen men ja, det tycker jag att jag får.

Vad är det mest utmanande med ditt jobb?

- Det är föränderligt och de uppdrag vi får från läroplan, styrdokument och arbetsgivare uppdateras, omvärderas och omformuleras. Det är en finkänslig växelverkan mellan att lyssna in barnen och väva samman deras nyfikenhet och görande med exempelvis begreppen utbildning, processarbete och dokumentation .

Namn: Johanna Salo
Ålder: 33 år
Bor: i Sorunda
Jobbar som: Förskollärare
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Intressen: Familj och träning
Barndomens drömyrke: Sångerska

Johanna Salo

Peter Svedberg

Möjligheten att bo och arbeta i en miljö som lockar till nya upplevelser och möjligheter för både familjen och karriären lockade Peter att söka jobb i Nynäshamns kommun.

Varför valde du Nynäshamns kommun som din arbetsgivare?

I mitt arbete är naturen en del av min vardag. Så när jag och min fru bestämde oss för att leta bostad på Södertörn föll valet naturligt på Nynäshamns kommun. Naturen och skärgården erbjuder stor variation och fina möjligheter till upplevelser.

Hur stöttar Nynäshamns kommun dig i din professionella utveckling?

I dialog med min chef diskuterar vi vilken typ av kurser som skulle passa för vidareutbildning. Det handlar om att matcha min kompetens med behovet av utveckling inom mitt uppdrag som markförvaltare.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det är variationen av arbetsuppgifter och möjligheten att träffa människor. Mötet och möjligheten att kunna förklara hur och varför olika åtgärder bör eller ska göras och varför de bidrar till en god förvaltning av kommunens fastigheter. Min målbild är att bidra till välskötta fastigheter gällande skog, jordbruk, vägar, vatten och kulturvärden som ger människor fina upplevelser. Allt utifrån de ekonomiska ramar som följer med förvaltningsuppdraget.

Har du tid för fritid när du jobbar i Nynäshamns kommun?

På vardagarna är det familjepusslet som styr över tiden men under helgerna finns det tid för egna intressen. Segling är en av mina passioner och jag försöker att segla så mycket som möjligt under säsong.

Vad är det mest utmanande med ditt jobb?

Variationen av frågor och förmågan att kunna besvara med både kvalitet och trovärdighet inom en tidsperiod som kan anses rimlig. Sen är det alltid en utmaning att bringa ordning i det dagliga arbetet för att korrekt kunna hantera alla handlingar och för att underlätta den framtida hanteringen av förfrågningar eller relaterade ärenden tillsammans med mina kollegor.

Namn: Peter Svedberg.
Ålder: 46 år.
Bor: Marielund.
Jobbar som: Markförvaltare.
Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen.
Intressen: Friluftsliv, kultur- och natur, sport och hantverk.
Barndomens drömyrke: Riddare – som prins Valiant!

Peter Svedberg porträtterad vid vattnet.

Sandra Zachrisson

Som barn var drömmen att jobba som arkitekt. Idag arbetar Sandra som projektledare med såväl mindre bostadsområden på landsbygden som stora stadsutvecklingsprojekt i tätorterna i Nynäshamns kommun.

Varför valde du Nynäshamns kommun som din arbetsgivare?

Jag hade en personlig anknytning till kommunen sedan tidigare och tyckte att det skulle vara spännande att arbeta med en kommun som jag kände till och tycker mycket om. Jag lockades av att Nynäshamns kommun erbjuder en stor variation och bredd på projekt och är en del av den expansiva stockholmsregionen där det händer mycket.

Hur stöttar Nynäshamns kommun dig i din professionella utveckling?

Jag upplever att mina chefer uppskattar när jag kommer med egna idéer och förslag. Vi uppmuntras att byta kunskap med varandra och delta i olika forum med kollegor i andra kommuner. Att få tänka själv och lära av hur andra arbetar med liknande frågor tror jag har gjort mycket för min utveckling.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Kollegorna! Vi skrattar mycket tillsammans men framförallt så har jag många duktiga och hjälpsamma kollegor vilket gör mitt jobb roligt. Jag är ofta helt beroende av andra personers kompetens och leverans i projekten. Utöver det är det variationen och bredden på uppdrag. Att arbeta med stadsplaneringsfrågor på en kommun innebär att du ofta får vara med i hela kedjan, från första idé till att människor faktiskt flyttar i området, i huset.

Har du tid för fritid när jobbar i Nynäshamns kommun?

Absolut! Jag brukar nyttja den friskvårdstimme vi har varje vecka och träna. Om jag behöver kan jag gå lite tidigare för att hinna till någon fritidsaktivitet, för att sedan jobba igen den tiden en annan dag. Annars tycker jag upplägget med kvällsöppet på torsdagar och tidigare fredagar är toppen. Då blir helgen lite längre och jag får mer tid för återhämtning inför nästa arbetsvecka.

Vad är det mest utmanande med ditt jobb?

Att hantera komplexa fastighetsjuridiska frågor, vara en bra förhandlare men samtidigt hitta lösningar för att komma vidare. Sedan skulle jag säga att leda en arbetsgrupp utan att vara chef och att arbeta i en politiskt styrd organisation. Den senare gör att du alltid har en extra dimension att beakta och ta hänsyn till.

Namn: Sandra Zachrisson.
Ålder: 34 år.
Bor: Nynäshamn.
Jobbar som: projektledare på mark- och exploateringsavdelningen.
Förvaltning: kommunstyrelseförvaltningen.
Intressen: tränar gärna ute i naturen, terränglöpning eller swimrun, paddlar havskajak eller åker längdskidor.
Barndomens drömyrke: arkitekt, journalist och arkeolog.

Sandra Zachrisson, Porträtt taget på Lövhagen, andra pumpviken

Louise Franzén

Varför valde du Nynäshamns kommun som din arbetsgivare?

En mindre kommun ger spännande utvecklingsmöjligheter. Här finns förutsättningar för nära samarbete på alla nivåer i organisationen och möjligheten att vara del i att utveckla arbetet med barn i förskola och skola för att dessa barn ska nå sin fulla potential.

Hur stöttar Nynäshamns kommun dig i din professionella utveckling?

På flera olika sätt, vår avdelning har pedagogiska forum som är väldigt givande. I dessa får vi ta del av forskning och utveckling inom de olika professioner som finns på vår avdelning, såsom specialpedagoger och kuratorer. Utöver det får jag möjlighet till fortbildning inom min egen profession, till exempel genomförde jag tillsammans med en kollega under förra året certifieringsutbildningen för sammarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS).

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det är mycket som är roligt med mitt jobb! Jag uppskattar att mina arbetsuppgifter är varierade vilket beror mycket på att jag arbetar på både på organisations-, grupp- och individnivå. Att få uppleva att jag gör skillnad och kan bidra med hjälp där det behövs är såklart fantastiskt. Sen vill jag framhålla det otroligt roliga i att träffa och jobba med många härliga och kompetenta människor som jag får i de olika sammanhang jag är engagerad i.

Har du tid för fritid när jobbar i Nynäshamns kommun?

Absolut, eftersom jag även bor i kommunen är närheten mellan jobb och fritid väldigt bra för både mig och mina barn. Jag älskar naturen här, vi har hav, skog och skärgård vilket ger möjlighet till återhämtning varje dag. Nynäshamn är så otroligt fint!

Vad är det mest utmanande med ditt jobb?

Jag skulle säga att det är att begränsa och prioritera arbetsuppgifter för att göra störst nytta. I detta är min chef och mina kollegor ett viktigt stöd då det alltid finns behov i de verksamheter jag arbetar med.

Namn: Louise Franzén
Bor: Nynäshamn
Jobbar som: skolpsykolog
Förvaltning: barn- och utbildningsförvaltningen

Louise Franzén porträtterad på Strandvägen (Ringvägen), Nynäshamn.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: