Äldre- och funktionshinderlots

Äldre- och funktionshinderlots är en frivillig och kostnadsfri insats som finns tillgänglig för dig som är äldre och/eller lever med en funktionsnedsättning.

Hos äldre- och funktionshinderlotsen kan du prata om din situation, få stöd och lotsning till rätt instanser inom kommunal verksamhet. Du kan även få tips och vägledning vart du kan vända dig om du har behov av andra aktörer som till exempel hälso- och sjukvård eller frivilligorganisationer.

Broschyren "Bra att veta - för dig som är äldre i Nynäshamn" finns att hämta gratis i kommunens Kontaktcenter. I den har vi samlat information om insatser från kommun, region och andra aktörer.

Bild av äldrebroschyr

Kontakt

Jenny Sahlin

äldre- och funktionshinderlots
08-520 689 01

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Susanne Vikander

anhörigsamordnare
08-520 688 79

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: