Sök

Boenden för äldre

Om du inte längre klarar att bo kvar hemma kan du ansöka om ett vård- och omsorgsboende. Du kan också ansöka om korttidsboende eller växelvård om du tillfälligt har svårt att klara dig hemma eller om dina anhöriga behöver avlastning.

Lotsens vård- och omsorgsboende

Lotsen är ett vård- och omsorgsboende i Nynäshamn med 24 lägenheter för personer med demenssjukdom.

Mat på Lotsen

Mat till äldre ska hålla en hög kvalitet. Det ska vara mycket näring i varje portion så att även små portioner ger tillräckligt med näring och energi. Det är viktigt med många mindre måltider spridda över dagen. Maten ska också vara allsidig och varierad.

Du hittar Lotsens matsedel i appen "Omsorgen". Mer information om appen hittar du på den här sidan: www.omsorgen.se.

All mat tillagas i Lotsens eget kök. Anhöriga är välkomna att äta lunch och middag hos oss på Lotsen. Lunch för dig som anhörig kostar 60 kronor och en middag kostar 50 kronor.

Aktiviteter

Varje våning på Lotsen har en aktivitetsansvarig som ordnar olika typer av aktiviteter som till exempel promenader, fikastunder, vinkvällar, kräftskivor och underhållning.

Trygghet och personal

På Lotsen finns det tillgång till personal dygnet runt. Vi har en sjuksköterska under dagtid och tillgång till läkare vid behov. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns på plats vissa dagar och tider. När du flyttar in på Lotsen får du en kontaktperson som tillsammans med dig planerar så att du får rätt stöd och hjälp.

Lotsen

Kontakt

Petra Edlund
enhetschef
08-520 736 70
petra.edlund@nynashamn.se

Lena Bjerkevall
gruppchef
08-520 737 26
lena.bjerkevall@nynashamn.se

Sjuksköterska dagtid vardagar
08-520 737 24

Sjuksköterska nätter och helger
08-520 689 70

Våning 1: 08-520 737 30
Våning 2: 08-520 737 29
Våning 3: 08-520 737 28
Natten: 08-520 737 27

Adress: Backluravägen 33, 149 43 Nynäshamn

Rosengårdens vård- och omsorgsboende

Rosengården är ett vård- och omsorgsboende i centrala Nynäshamn med 111 lägenheter. Rosengården har en lunchrestaurang som är öppen för allmänheten.

Mat på Rosengården

Mat till äldre ska hålla en hög kvalitet. Det ska vara mycket näring i varje portion så att även små portioner ger tillräckligt med näring och energi. Det är viktigt med många mindre måltider spridda över dagen. Maten ska också vara allsidig och varierad.

Du hittar Rosengårdens matsedel i appen "Omsorgen". Mer information om appen hittar du på den här sidan: www.omsorgen.se.

All mat tillagas i Rosengårdens eget kök. Rosengården har även en lunchrestaurang som är öppen för allmänheten.

Trygghet och personal

På Rosengården finns det personal dygnet runt och vi har tillgång till sjuksköterska på dagtid och läkare vid behov. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns på plats vissa dagar och tider.

Varje boende får en individuellt anpassad vårdplan och genomförandeplan. När du flyttar in på Rosengården får du en kontaktperson som tillsammans med dig planerar så att du får rätt stöd och hjälp.

Aktiviteter

Vi har mycket aktiviteter på Rosengården som till exempel utflykter, högläsning, musikstunder och utomhusaktiviteter. På Rosengården ligger också Äldrecentrum som är en mötesplats för kommunens äldre.


Rosengården

Kontakt

Sahza "Bella" Dzabirov
enhetschef
08-520 736 78
bella.dzabirov@nynashamn.se

Expedition
08-520 683 61

A-huset
Våning 1a 08-520 680 47
Våning 2a 08-520 680 48
Våning 3a 08-520 680 49
Våning 4a 08-520 680 50
Våning 5a 08- 520 680 51

B-huset
Våning 0b 08-520 680 33
Våning 1b 08-520 680 34
Våning 2b 08-520 680 35
Våning 3b 08-520 680 36

Sjuksköterska dagtid
Våning 1a 08-520 689 62
Våning 2a 08-520 689 72
Våning 3a 08-520 689 63
Våning 4a 08-520 689 64
Våning 5a 08-520 689 64
Våning 1b 08-520 689 78
Våning 2b 08-520 689 72
Våning 3b 08-520 689 72

Sjuksköterska nätter och helger
08-520 689 70

Adress: Fridhemsvägen 6-8, 149 30 Nynäshamn

Sunnerbos vård- och omsorgsboende

Sunnerbos vård- och omsorgsboende ligger i Sorunda. Boendet har 35 lägenheter och är byggt i ett plan med en innergård.

Mat på Sunnerbo

Mat till äldre ska hålla en hög kvalitet. Det ska vara mycket näring i varje portion så att även små portioner ger tillräckligt med näring och energi. Det är viktigt med många mindre måltider spridda över dagen. Maten ska också vara allsidig och varierad.

Du hittar Sunnerbos matsedel i appen "Omsorgen". Mer information om appen hittar du på den här sidan: www.omsorgen.se.

All mat tillagas i Sunnerbos eget kök.

Aktiviteter

Varje avdelning har en aktivitetsansvarig och varje vardag är det aktiviteter av olika slag. Högläsning, TV-spel, fika, bingo och allsång är exempel på aktiviteter.

Trygghet och personal

På Sunnerbo finns det personal dygnet runt. Tillgång till sjuksköterska på dagtid och läkare vid behov. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns på plats vissa dagar och tider. När du flyttar in på Sunnerbo får du en kontaktperson som tillsammans med dig planerar så att du får rätt stöd och hjälp.

Sunnerbo

Kontakt

Leiny Forsström
enhetschef
08-520 683 65
leiny.forsstrom@nynashamn.se

Inger Letzner
gruppchef
08-531 970 51
inger.letzner@nynashamn.se

Sjuksköterska dagtid vardagar
08-520 684 28

Sjuksköterska nätter och helger
08-520 689 70

Avdelning 1: 08-531 970 53
Avdelning 2: 08-531 970 54
Avdelning 3: 08 531 970 50 (går att ringa dygnet runt)
Avdelning 4: 08-531 970 55

Adress: Sunnerbostigen 1, 148 71 Sorunda

Tallåsens vård- och omsorgsboende

Tallåsen har 32 lägenheter och ligger i Ösmo.

Mat på Tallåsen

Mat till äldre ska hålla en hög kvalitet. Det ska vara mycket näring i varje portion så att även små portioner ger tillräckligt med näring och energi. Det är viktigt med många mindre måltider spridda över dagen. Maten ska också vara allsidig och varierad.

Du hittar Tallåsens matsedel i appen "Omsorgen". Mer information om appen hittar du på den här sidan: www.omsorgen.se.

Maten på Tallåsen kommer från Rosengårdens kök.

Aktiviteter

Varje avdelning på Tallåsen har en aktivitetsansvarig person och varje fredag gör vi aktiviteter som till exempel högläsning, spel, fika och allsång.

Trygghet och personal

På Tallåsen finns det personal dygnet runt. Det finns sjuksköterska på dagtid - arbetsterapeut och sjukgymnast finns på plats vissa dagar och tider. Regionens läkare har regelbunden mottagning. När du flyttar in på Tallåsen får du en kontaktperson som tillsammans med dig planerar så att du får rätt stöd och hjälp.


Tallåsens äldreboende

Kontakt

Petra Edlund
enhetschef
08-520 736 70
petra.edlund@nynashamn.se

Mohamed Jlal
gruppchef
08-520 737 23
Mohamad.jlal@nynashamn.se

Sjuksköterska dagtid vardagar
08-520 735 67

Sjuksköterska nätter och helger
08-520 689 70

Avdelning 1: 08-520 738 41
Avdelning 2: 08-520 735 68
Avdelning 3: 08-520 738 40
Natt: 076-149 81 90

Adress: Kyrkvägen 21, 148 31 Ösmo

Ansök om vård- och omsorgsboende

Så går det till

 1. Lämna in en ansökan. För att få ett vård- och omsorgsboende behöver du lämna in en ansökan. Det är ditt behov som avgör om du beviljas insatsen.

 2. Träffa en biståndshandläggare. Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

 3. Biståndshandläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka två månader.

 4. Du får ett beslut. Utifrån vad som framkommer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

 5. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till oss på Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du har fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi hjälper dig med överklagandet om du vill.

Avgifter

Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgifter vård- och omsorgsboende


Omsorgsavgift

1995 kronor per månad

Mat

3701 kronor per månad

Möbler, husgeråd och förbrukningsvaror

319 kronor per månad

Avgifthandläggare

Lena Skarin
08-520 680 27
lena.skarin@nynashamn.se

Telefontider: måndag-torsdag 9-11

Parboendegaranti

Den som har beviljats ett vård- och omsorgsboende har i Nynäshamns kommun rätt att bo tillsammans med sin make/sambo eller registrerad partner oavsett om denne har behov av vård-och omsorgsboende.

Om endast den ena partnern beviljas bistånd i vård- och omsorgsboende och paret önskar att bo tillsammans (parboende), ska de erbjudas en plats i vård- och omsorgsboende så snart ett större lämpligt rum blir ledigt. Ett avtal ska då upprättas om att den medboende avstår från besittningsskydd av lägenheten.

Om den som har biståndsbeslut till vård- och omsorgsboendet avlider eller flyttar till en annan vårdform, ska den medboende som fortfarande inte är biståndsberättigad inom tre månader flytta till ett eget boende eftersom boendeplatserna är till för dem som har omfattande vårdbehov dygnet runt.

För dig som vill hälsa på en närstående

 • Kontakta personal innan du besöker boendet.
 • Håll avstånd till andra, minst 2 meter.
 • Använd ett kirurgiskt munskydd IIR, helst under hela besöket och alltid i allmänna utrymmen.
 • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och efter användning av munskyddet.
 • Vistas om möjligt utomhus.
 • Ha inte kontakt med övriga omsorgstagare på boendet.
 • Vistas inte i gemensamma utrymmen.
 • Informera den verksamhetsansvarige om du skulle få symtom på covid-19 dagarna efter ditt besök.

Kontakt

Biståndshandläggare

08-520 680 00


Ronja Ask

gruppchef

08-520 680 70

ronja.ask@nynashamn.se

Telefontider biståndshandläggare

måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?