Sök

Dagverksamhet

På dagverksamheten Kastanjebacken kan äldre personer delta i olika aktiviteter. Dagverksamheten är till för personer demenssjukdom och personer med fysiska och sociala behov.

Dagverksamhet är till för dig som bor kvar hemma. En taxi hämtar dig på din hemadress och kör dig till dagverksamheten. Taxin kostar ingeting. När ni kommer till dagverksamheten möter personalen upp och hjälper dig in. Vi börjar med att äta frukost tillsammans och sedan gör vi olika aktiviteter. Vi avslutar dagen med att äta lunch tillsammans och därefter kör taxin dig hem.

Ansök om dagverksamhet

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan. För att få dagverksamhet behöver du lämna in en ansökan. Det är ditt behov som avgör om du beviljas insatsen.

  2. Träffa en biståndshandläggare. Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Du får ett beslut. Biståndshandläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  4. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

Avgifter

Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgift dagverksamhet


Avgift för dagverksamhet - omsorg

33 kronor per dag

Avgift för dagverksamhet - mat

62 kronor per dag

Avgifthandläggare

Lena Skarin
08-520 680 27
lena.skarin@nynashamn.se

Telefontider: måndag-torsdag 9-11

Kontakt

Biståndshandläggare

08-520 680 00


Dagverksamheten Kastanjebacken

Idunvägen 1

08-520 737 21 eller 08-520 683 68

Telefontider biståndshandläggare

måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?