Färdtjänst

Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss, tåg och tunnelbana, kan få resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst. Servicen finns för dig som till exempel inte ser, har svårt att röra dig eller inte kan resa ensam utan ledsagare.

För att få färdtjänst måste ditt funktionshinder vara bestående - minst tre månader eller längre. Du måste också vara folkbokförd i Stockholms län. Det är Region Stockholm som beslutar om färdtjänst, men det är kommunen som utreder behovet.

Så går det till

  1. Be din läkare om ett läkarintyg. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.
  2. Ring eller mejla Kontaktcenter och be om ansökningsblankett. Du får ansökningsblanketten via post.
  3. Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka med ett foto i mindre storlek på dig själv, gärna ett passfoto. Fäst fotot med ett gem på ansökningsblanketten. Fotografiet får inte vara äldre än sex år.
  4. Skicka in ansökningsblankett till oss på Kontaktcenter. Bifoga läkarintyget och fotot.
  5. När vi har fått alla handlingar från dig skickar vi en kallelse för tidsbokning. Du får då vid bokad tid komma till Kontaktcenter och träffa en färdtjänsthandläggare. På grund av smittorisken går det just nu även bra att ta det via telefon.
  6. Du får ett beslut. Svaret på din ansökan om färdtjänst får du i ett beslut från färdtjänstnämnden. Inom fjorton dagar skickas ditt färdtjänstkort till dig.

Avgift för färdtjänst

Avgiften för färdtjänst beslutas av Region Stockholm, inte kommunen. Avgiften betalas för varje påbörjad 30-kilometersträcka. För färdtjänst gäller ett högkostnadsskydd, vilket innebär att den högsta avgiften som du får betala är motsvarande kostnaden för ett månadskort i kollektivtrafiken.

 

Om du vill resa inom Sverige men utanför Stockholms län, ansöker du om riksfärdtjänst hos oss på kommunen. Du måste lämna in din ansökan minst tre veckor innan du planerar att resa. Vid storhelger och under sommaren vill vi ha din ansökan minst sex veckor innan.

Så går det till

  1. Skicka in ifylld ansökningsblankett.
  2. En handläggare utreder ditt behov av riksfärdtjänst.
  3. Kommunen fattar ett beslut.

Avgift för riksfärdtjänst

Egenavgiften för riksfärdtjänst är fastställd av staten och beräknas efter antal kilomter. Avgiften motsvarar ungefär normala reskostnader med kollektivtrafiken.

» Mer information om egenavgiften.

Behöver du ändra ditt nuvarande färdtjänsttillstånd så finns det en blankett hos Region Stockholm du enkelt kan fylla i.

Närtrafiken

Närtrafiken är ett alternativ till traditionell färdtjänst. Bussarna kör i ett lugnt tempo och är särskilt anpassade för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Visa upp ditt färdtjänstkort så får du åka med utan kostnad. Närtrafiken drivs av Region Stockholm och SL. Läs mer på SLs webbplats och på Färdtjänstens webbplats.

Kontakt

Färdtjänst

08-520 680 00


Riksfärdtjänst

Marie Hortlund

08-520 680 38

marie.hortlund@nynashamn.se

Telefontider riksfärdtjänst

måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?