Lövlundsvägen 20, 149 30 Nynäshamn

Nynäshamns kommunala hemtjänst

Nynäshamns kommunala hemtjänst är en verksamhet inom vård och omsorg, som bedrivs i kommunens egen regi och vänder sig till brukare i hela kommunen.

Nynäshamns kommunala hemtjänst är en verksamhet inom vård och omsorg, som bedrivs i kommunens egen regi och vänder sig till brukare i hela kommunen.

Hemtjänstverksamheten i Nynäshamns kommun bygger på hög kompetens, gott bemötande och god serviceanda. Vi har kompetens inom omvårdnad, demens och funktionsbevarande arbetssätt. Varje dag vill vi sätta människan i centrum och utgå från brukarens behov och önskemål. Vi har tillgängliga gruppchefer, utsedda kontaktpersoner till varje brukare/anhöriga vid introduktion.

Målet med verksamheten är nöjda brukare, kontinuitet, välbefinnande och självbestämmande.

Personal och kompetens

Antalet anställda i hemtjänsten uppgår till cirka 80 medarbetare. Alla medarbetare i Nynäshamns hemtjänst är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden som erbjuds fortlöpande vidareutbildning. Hemtjänsten har även ett särskilt utbildat team som arbetar med bland annat personer med demenssjukdom och psykiska problem. Den kommunala hemtjänsten har en underleverantör på tvättinsatsen.

Kontakt

Jenny Ohlsson

enhetschef
08-520 738 12
jenny.ohlsson@nynashamn.se

Martha Pettersson

Tillförordnad enhetschef
08-520 736 73
martha.pettersson@nynashamn.se

 

Mia Boman

gruppchef stad och trygghetspatrullen

08-520 681 40

mia.boman@nynashamn.se

Malin Lorentzson

gruppchef land och Balder

08-520 738 11

malin.lorentzson@nynashamn.se

Arbana Krasniqi

planerare land och Balder

08-520 698 84

arbone.krasniqi@nynashamn.se

Camilla Yessoufou

planerare stad (Freja)

08-520 736 73

camilla.yessoufou@nynashamn.se

Trygghetspatrullen till 22.00

08-520 738 08


Nattpersonal 22-07

08-520 698 86


Övriga nummer

Område balder 07-22

08-520 698 82

Område stad 07-22

08-520 698 90

Område land 07-22

08-520 698 67


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?