Lövlundsvägen 5. 148 30 Nynäshamn

Ankarets hemtjänst

Ankarets hemtjänst ett litet och trivsamt hemtjänstföretag som lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Väljer du Ankarets Hemtjänst är det inte för att vi är störst utan för att du vill ha en personlig och trygg omsorg utförd av glad och professionell personal. Vi vill att vårt arbete ska genomsyras av god kvalitet och kontinuitet.

Vi har lång erfarenhet i både social omsorg och hälso- och sjukvård och vill uppmuntra till att leva ett hälsosamt liv med ökad aktivitet och social samvaro. Vi arbetar med tilläggstjänster vilket innebär att du kan få mer hjälp än den du är beviljad. Det är dina behov som styr så säg till vad du önskar få hjälp med så planerar vi tillsammans.

Tillsammans utformar du och din kontaktperson en genomförandeplan vilken beskriver hur vi ska utföra dina insatser. Det är viktigt att bevara dina förmågor. Vi stödjer dig i det du inte klarar av och stärker dig i det du själv kan utföra. Vi har rutiner för att säkerställa att en genomförandeplan upprättas, följs upp och förändras vid behov.

Vi är en liten verksamhet med ett fåtal medarbetare. Detta innebär hög kontinuitet för dig som kund där kontaktpersonen i första hand är den som kommer hem till dig. Det är du som kund och dina behov som styr hur vi arbetar. Önskar du till exempel ändra tiden då vi kommer till dig eller hur vi utför en insats är vi flexibla och tillmötesgår dig.

För oss är det viktigt att bemöta varje person med respekt och omtanke och utföra det du behöver hjälp med på ett värdigt sätt där du är delaktig.

Personal och kompetens

Vi är sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och personer med likvärdig utbildning, alla med långvarig erfarenhet inom omsorg men även inom hem och hushåll. För ett likvärdigt arbetssätt får alla medarbetare genomgå utbildningar. Grundläggande är bland annat basal hygien, livsmedelshantering och näringslära, lyftteknik och demensutbildning.

God kommunikation är en grundförutsättning för ett bra bemötande och därför är svenska språket hos oss alla som arbetar på Ankarets hemtjänst en självklarhet. Utöver detta talar vi även god engelska. När behov uppstår för att kommunicera på andra språk kommer vi självklart möta upp detta med flerspråkig personal. Ankarets Hemtjänst är medlemmar i Almega Vårdföretagarna.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: