Vikingavägen 17, 149 30 Nynäshamn

Malins hemtjänst

Malins hemtjänst vänder sig till både till dig som är över och under 65 år. Vår verksamhet bygger på att vi arbetar utifrån dig som brukare och dina behov. Kontinuitet, integritet och självbestämmande är vår ledstjärna i verksamheten. Din livskvalitet står i centrum för oss.

Vi strävar efter att du som brukare och dina anhöriga ska känna trygghet i vardagen. Därför arbetar utifrån att det alltid är samma person som kommer till er i största möjliga mån. På så sätt skapar vi respekt och förtroende för varandra. Ett tätt samarbete mellan personal, brukare och anhöriga leder till god kvalitet.

Kvalitetsarbetet är väl genomsyrat i hela verksamheten och genom åren har vi fått väldigt bra omdöme om vårt arbete av alla våra kunder, samarbetspartner samt tillsynsmyndigheter. Vi arbetar ständigt med att förbättra och implementera kvalitetsarbetet i verksamheten utifrån gällande lagar och bestämmelser, och för oss är våra rutiner ett levande dokument.

Verksamhetens förhållningssätt är aktiverande och rehabiliterande. Var och en ska få bästa möjliga vård/stöd/omsorg utifrån sina specifika behov och önskemål inom ramen för gällande biståndsbeslut.

Verksamheten strävar efter en god samverkan med region, kommun och andra aktörer kring dig som brukare för att öka din trygghet ytterligare.

I Malins hemtjänst arbetar vi med kontaktmannaskap, din kontaktman ansvarar för att dina behov och insatser uppfylls tillsammans med dig.

Personal och kompetens

I verksamheten arbetar personal med lång erfarenhet inom vårdyrket. Vi är en blandad grupp från olika nationaliteter till exempel Elfenbenskusten, Ukraina, Lettland, Syrien och Sverige. Vi eftersträvar att bemöta varje brukare utifrån sin egen kultur. Vi är utbildade undersköterskor, sjuksköterskor och utbildar oss ständigt för att bemöta behoven som just du har som brukare.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: