Lövlundsvägen 20, 149 30 Nynäshamn

Nynäshamns kommunala hemtjänst

Nynäshamns kommunala hemtjänst är en verksamhet inom vård och omsorg, som bedrivs i kommunens egen regi och vänder sig till brukare i hela kommunen.

Nynäshamns kommunala hemtjänst är en verksamhet inom vård och omsorg, som bedrivs i kommunens egen regi och vänder sig till brukare i hela kommunen.

Hemtjänstverksamheten i Nynäshamns kommun bygger på hög kompetens, gott bemötande och god serviceanda. Vi har kompetens inom omvårdnad, demens och funktionsbevarande arbetssätt. Varje dag vill vi sätta människan i centrum och utgå från brukarens behov och önskemål. Vi har tillgängliga gruppchefer, utsedda kontaktpersoner till varje brukare/anhöriga vid introduktion.

Målet med verksamheten är nöjda brukare, kontinuitet, välbefinnande och självbestämmande.

Personal och kompetens

Antalet anställda i hemtjänsten uppgår till cirka 80 medarbetare. Alla medarbetare i Nynäshamns hemtjänst är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden som erbjuds fortlöpande vidareutbildning. Hemtjänsten har även ett särskilt utbildat team som arbetar med bland annat personer med demenssjukdom och psykiska problem.

Kontakt

Jenny Ohlsson

enhetschef Nynäshamns kommunala hemtjänst och Trygghetspatrullen
08-520 738 12
jenny.ohlsson@nynashamn.se


Malin Lorentzson

gruppchef Land

08-520 738 11

malin.lorentzson@nynashamn.se

Ammi Larsson

Administratör/Planerare Land

08-520 698 84

ann-marie.larsson@nynashamn.se


Mia Boman

gruppchef Stad och Trygghetspatrullen

08-520 681 40

mia.boman@nynashamn.se


Arbana Krasniqi

planerare Freja hemtjänst

08-520 736 73

arbone.krasniqi@nynashamn.se


Camilla Yessoufou

t.f. gruppchef Balder

08-520 736 76

camilla.yessoufou@nynashamn.se


Catrin Lenander

administratör/planerare Balder

08-520 688 02

catrin.a.lenander@nynashamn.se

Trygghetspatrullen till 22.00

08-520 738 08


Nattpersonal 22-07

08-520 698 86


Övriga nummer

Område Balder 07-22

08-520 698 82

 

Område Stad 07-22

08-520 698 90

 

Område Land 07-22

08-520 698 67

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: