Sök

Korttidsboende och växelvård

Om du tillfälligt har svårt att klara dig hemma eller om dina anhöriga behöver avlastning, kan du ansöka om korttidsboende eller växelvård.

Korttidsboende

Ett korttidsboende är en möjlighet till återhämtning för att underlätta att bo kvar hemma. Ett korttidsboende kan också bli aktuellt i samband med en utredning om vård- och omsorgsboende.

Växelvård

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av omvårdnad, och samtidigt bor ihop med en anhörig som tillgodoser ditt behov, kan du ansöka om växelvård. Växelvård innebär att du växelvis bor på ett vård- och omsorgsboende (1-2 veckor per månad) och insatsen beviljas i avlastande syfte.

Lämna in en ansökan

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan. För att få ett korttidsboende eller växelvård behöver du lämna in en ansökan. Det är ditt behov som avgör om du beviljas insatsen.

  2. Träffa en biståndshandläggare. Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Biståndshandläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor.

  4. Du får ett beslut. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  5. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till oss på Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du har fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi hjälper dig med överklagandet om du vill.

Avgifter

Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgifter korttidsboende och växelvård


Korttidsboende och växelvård - omsorg

71 kronor per dygn

Korttidsboende och växelvård - mat

123 kronor per dygn

Avgifthandläggare

Lena Skarin
08-520 680 27
lena.skarin@nynashamn.se

Telefontider: måndag-torsdag 9-11

Kontakt

Biståndshandläggare

08-520 680 00


Ronja Ask

gruppchef

08-520 680 70

ronja.ask@nynashamn.se

Telefontider biståndshandläggare

måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?