Korttidsvistelse och växelboende

Om du tillfälligt har svårt att klara dig hemma eller om dina anhöriga behöver avlastning, kan du ansöka om korttidsboende eller växelboende.

Korttidsboende

Ett korttidsboende är en möjlighet till återhämtning för att underlätta att bo kvar hemma. Ett korttidsboende kan också bli aktuellt i samband med en utredning om särskilt boende.

Växelboende

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av omvårdnad, och samtidigt bor ihop med en anhörig som tillgodoser ditt behov, kan du ansöka om växelboende. Växelboende innebär att du växelvis bor på ett särskilt boende (1-2 veckor per månad) och insatsen beviljas i avlastande syfte.

Logga in i medborgartjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt om din insats, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan. För att få ett korttidsboende eller växelvård behöver du lämna in en ansökan. Det är ditt behov som avgör om du beviljas insatsen.

  2. Träffa en biståndshandläggare. Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Biståndshandläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor.

  4. Du får ett beslut. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  5. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till oss på Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du har fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi hjälper dig med överklagandet om du vill.

Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgifter korttidsboende och växelboende


Korttidsboende och växelboende - omsorg

78 kronor per dygn

Korttidsboende och växelboende - mat

134 kronor per dygn

Avgifthandläggare

Mikael Bjartorp
vikarierande avgiftshandläggare
08-520 680 27
mikael.bjartorp@nynashamn.se

Telefontider: måndag-torsdag 9-11

Kontakt

Biståndshandläggare

08-520 698 00


Rose Al-Kamisi

gruppchef

08-520 680 70

rose.alkamisi@nynashamn.se

Telefontider biståndshandläggare

Måndag 13-16

Tisdag 9-12

Onsdag 13-16

Torsdag 9-12

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: