Sök

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan hjälpa dig att känna dig trygg hemma. Genom larmet får du snabbt kontakt med personal dygnet runt.

Hur får jag ett trygghetslarm?

Vill du ansöka om trygghetslarm vänder du dig till en biståndshandläggare. Du kan ansöka både muntligt och skriftligt.

Så går det till:

  1. Lämna in en ansökan. För att få ett trygghetslarm behöver du lämna in en ansökan. Det gör du antingen skriftligen via en ansökningsblankett eller muntligen direkt till en biståndshandläggare. Det är ditt behov som avgör om du beviljas insatsen.

  2. Ha kontakt med en biståndshandläggare. Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett samtal eller möte. Syftet med samtalet/mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Biståndshandläggaren gör en utredning.

  4. Du får ett beslut. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  5. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga Pdf, 92.6 kB.Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till oss på Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du har fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi hjälper dig med överklagandet om du vill.

Hur bär jag mitt trygghetslarm?

Du bär trygghetslarmet som ett armband eller halsband och du aktiverar det med en knapptryckning. Du kan ha på dig larmknappen dygnet runt, även när du duschar eftersom den tål vatten. Du bör inte ta med dig trygghetslarmet om du reser bort eller har en längre sjukhusvistelse.

Vad kostar ett trygghetslarm?

Månadskostnaden för trygghetslarmet är 250 kronor. Avgiften ingår i maxtaxan och kan komma att reduceras beroende på ditt avgiftsutrymme. Programmering av larmet och installation ingår. Inga övriga kostnader tillkommer.

Vad händer när jag larmar?

När du trycker på larmknappen kommer du i kontakt med larmcentralen och då kan du prata utan att lyfta på telefonluren. Trygghetslarmet är ett inomhuslarm som bara fungerar inomhus. Om du kommer åt larmknappen utanför din bostad blir det ett ”tyst” larm till larmcentralen som då inte kan ha talkontakt med dig.

När ska jag larma?

Du larmar när du behöver hjälp vid oväntade händelser som för dig innebär otrygghet. Det kan vara när du behöver hjälp vid toalettbesök, om du har ramlat eller mår dåligt. Naturligtvis kan du ringa till SOS Alarm (telefon 112) även om du har trygghetslarm.

Behöver jag lämna en nyckel?

Du måste lämna en nyckel till din bostad till den som ska installera trygghetslarmet. Du får också skriva på en nyckelkvittens. Din nyckel förvaras inlåst i ett säkerhetsskåp.

Vad gör jag om jag ska resa bort eller läggas in på sjukhus?

Du bör inte ta med dig trygghetslarmet om du reser bort eller har en längre sjukhusvistelse.

Vad gör jag om det är något fel på larmet?

Om trygghetstlarmet inte fungerar som det ska eller om du vill fråga om något kontakta Trygghetspatrullen på telefon 08-520 738 08.

Vad ska jag göra om jag flyttar?

Om du byter adress ska du kontakta Kontaktcenter. Ring även till Trygghetspatrullen på telefon 08-520 738 08, så att du kan lämna en nyckel till din nya bostad och även få tillbaka nyckeln till din gamla bostad.

Hur lämnar jag tillbaka trygghetslarmet?

Om du inte behöver trygghetslarmet ska du eller dina närstående ta kontakt med biståndshandläggare.

När du säger upp trygghetslarmet ska larmknappen och annan utrustning lämnas tillbaka. När du lämnar tillbaka trygghetslarmet får du tillbaka din nyckel. Trygghetslarmet är personligt och kan inte överlåtas till annan person.

Kontakt

Biståndshandläggare

08-520 680 00


Ronja Ask

gruppchef

08-520 680 70

ronja.ask@nynashamn.se

Telefontider biståndshandläggare

måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?