Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan hjälpa dig att känna dig trygg hemma. Genom larmet får du snabbt kontakt med personal dygnet runt.

Är ni flera i hushållet som är i behov av att kunna larma så behöver ni varsitt larm.

Logga in i medborgartjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt om din insats, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till:

  1. Lämna in en ansökan. För att få ett trygghetslarm behöver du lämna in en ansökan. Det gör du antingen skriftligen via en ansökningsblankett eller muntligen direkt till en biståndshandläggare. Det är ditt behov som avgör om du beviljas insatsen.

  2. Ha kontakt med en biståndshandläggare. Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett samtal eller möte. Syftet med samtalet/mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Biståndshandläggaren gör en utredning.

  4. Du får ett beslut. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  5. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga.  Pdf, 92.6 kB.Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till oss på Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du har fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi hjälper dig med överklagandet om du vill.

Du bär trygghetslarmet som ett armband eller halsband och du aktiverar det med en knapptryckning. Du kan ha på dig larmknappen dygnet runt, även när du duschar eftersom den tål vatten. Du bör inte ta med dig trygghetslarmet om du reser bort eller har en längre sjukhusvistelse.

Månadskostnaden för trygghetslarmet är 272 kronor. Avgiften ingår i maxtaxan och kan komma att reduceras beroende på ditt avgiftsutrymme. Programmering av larmet och installation ingår. Inga övriga kostnader tillkommer.

Ny larmknapp kostar 250 kronor.

När du trycker på larmknappen kommer du i kontakt med larmcentralen och då kan du prata utan att lyfta på telefonluren. Trygghetslarmet är ett inomhuslarm som bara fungerar inomhus. Om du kommer åt larmknappen utanför din bostad blir det ett ”tyst” larm till larmcentralen som då inte kan ha talkontakt med dig.

Du larmar när du behöver hjälp vid oväntade händelser som för dig innebär otrygghet. Det kan vara när du behöver hjälp vid toalettbesök, om du har ramlat eller mår dåligt. Naturligtvis kan du ringa till SOS Alarm (telefon 112) även om du har trygghetslarm.

Du måste lämna en nyckel till din bostad till den som ska installera trygghetslarmet. Du får också skriva på en nyckelkvittens. Din nyckel förvaras inlåst i ett säkerhetsskåp.

Du bör inte ta med dig trygghetslarmet om du reser bort eller har en längre sjukhusvistelse.

Om du byter adress ska du kontakta Kontaktcenter. Ring även till Trygghetspatrullen på telefon 08-520 738 08, så att du kan lämna en nyckel till din nya bostad och även få tillbaka nyckeln till din gamla bostad.

Om du inte behöver trygghetslarmet ska du eller dina närstående ta kontakt med biståndshandläggare.

När du säger upp trygghetslarmet ska larmknappen och annan utrustning lämnas tillbaka. När du lämnar tillbaka trygghetslarmet får du tillbaka din nyckel. Trygghetslarmet är personligt och kan inte överlåtas till annan person.

Om trygghetslarmet inte fungerar som det ska eller om du vill fråga om något kontakta Trygghetspatrullen på telefon 08-520 738 08.

Kontakt

Biståndshandläggare

08-520 698 00


Rose Al-Kamisi

gruppchef

08-520 680 70

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Telefontider biståndshandläggare

Måndag 13-16

Tisdag 9-12

Onsdag 13-16

Torsdag 9-12

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: