Sök

Välj/jämför hemtjänstutförare

Om du har svårt för att klara dig själv hemma kan du ansöka om hemtjänst. Det kan vara allt från några timmar per månad till flera gånger per dygn. Ditt behov avgör vilka insatser du beviljas. Du som vill ansöka om hemtjänst vänder dig till en biståndshandläggare, som du når via kommunens Kontaktcenter.

Så ansöker du

Ansök om hemtjänst

Så går det till

  1. Kontakta en biståndshandläggare. Ansök om hemtjänst genom att kontakta en biståndshandläggare på kommunen eller genom att fylla i en ansökningsblankett.
  2. Träffa en biståndshandläggare. Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.
  3. Vi gör en utredning. Biståndshandläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor.
  4. Du får ett beslut. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.
  5. Välja utförare. När du har fått beslut om hemtjänst ska du välja en utförare. Det gör du genom att meddela ditt val till din handläggare. Om du inte vill välja får du en utförare enligt vår turordningslista. Om du inte är nöjd med din utförare är det enkelt att byta.
  6. Du har rätt att överklaga. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till oss på Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du har fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi hjälper dig med överklagandet om du vill.

Kontakt

Biståndshandläggare
08-520 680 00

Telefontider biståndshandläggare
måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Ronja Ask
gruppchef
08-520 680 70
ronja.ask@nynashamn.se

Avgifter

Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgifter hemtjänst


Hemtjänst

362 kronor/timme

Trygghetslarm

250 kronor i månaden

Matportioner

52 kronor per styck

Avgifthandläggare

Lena Skarin
08-520 680 27
lena.skarin@nynashamn.se

Telefontider: måndag-torsdag 9-11

Välj hemtjänstutförare

6 träffar