Sök


Tredje handen

Tredje handen är en liten organisation som erbjuder trygg hemtjänst för äldre och funktionshindrade.

Dina behov som brukare står i centrum. Därför är vi flexibla (anpassbara) i vårt arbete. Vår ambition är, att du ska träffa samma personal vid varje besök. Du får en kontaktperson, som du kan vända dig till vid behov (om du till exempel vill byta tider eller göra andra förändringar). Planering av hjälpinsatsen görs tillsammans med dig och eventuellt närstående utifrån ditt biståndsbeslut, som beviljats. Vi anser, att det är viktigt, att iaktta respekt och lyhördhet, när vi arbetar i ditt hem. Vi är noga med att sekretess och tystnadsplikt efterföljs.

Personal och kompetens

Vår personal har lång erfarenhet inom vård och omsorg. Personalen har utbildning inom området. All personal får regelbunden handledning.

Kontakt

Tredje handen

Ulrica Stephenson-Möller
070-794 91 37


Petra Stephenson-Möller
076-234 86 24

tredjehanden@live.seSidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?