Barn med missbrukande föräldrar/anhöriga - Ljuspunkten

Ljuspunkten är en samtalsgrupp för barn och ungdomar som har någon i sin närhet som har eller har haft ett missbruk.

I samtalsgruppen pratar vi om hur det är att leva med missbruk i sin närhet. Du får också höra vad andra i samma situation har för erfarenheter. Ljuspunkten bygger på Ersta Vändpunktens program. Ljuspunkten startar grupper löpande, cirka en gång per termin.

Kontakt

Ljuspunkten

08-520 684 47


Besöksadress

Idunvägen 1
149 30 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: