Barn som bevittnat våld - Trappan

Trappan är en samtalsmodell för barn som har bevittnat eller upplevt våld hemma. Tillsammans med en samtalsledare bearbetar barnet det som har hänt.

I samtalet får barnet prata om det som har hänt och fritt uttrycka sina känslor. Modellen har utvecklats på initiativ av Rädda Barnen.

Ansökan

För att ansöka om Trappansamtal för ditt barn, kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagning via Kontaktcenter.

Kontakt

Barn- och ungdomsenhetens mottagning

08-520 680 00

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: