Stödboende

Stödboendet Hammaren riktar sig till män och kvinnor över 18 år med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och samsjuklighet.

Stödboendet Hammaren, med totalt 19 platser, är en del av Nynäshamns kommuns öppenvård och riktar sig till personer över 18 år med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och samsjuklighet. Personal finns på plats dygnet runt och hjälper och stöttar de boende enligt deras individuella uppdrag från socialtjänsten. Stödboendet är inte tänkt som ett permanent boende utan är en del i en rehabilitering.

Du ansöker om en plats på Hammaren till en handläggare på socialtjänsten. Vi tar även emot klienter från andra kommuner.

Ansök om stödboende

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan.

  2. Träffa en handläggare. Du och handläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  4. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.
Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgift


Avgift för stödboende

70 kronor per dygn

Kontakt

Besöksadress

Konsul Jonssons väg 17 A
149 45 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?