Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds till föräldrar som inte bor tillsammans och som inte kommer överens. Samtalen är frivilliga och kan bara genomföras om båda parterna vill det. Även barnet kan vara med.

Frivilliga samarbetssamtal registreras inte

Frivilliga samarbetssamtal registreras inte hos oss på socialtjänsten. Om det är Tingsrätten som har förordnat samtalen blir ärendet registrerat och kommunen rapporterar till Tingsrätten hur det har gått. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Du/ni kan kontakta Bahareh Bakhshayesh på 08-520 681 58 om du vill veta mer om frivilliga samarbetssamtal eller om informationssamtal.

Avtal mellan föräldrar

Om ni är överens när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge men vill ha en skriftlig överenskommelse, kan ni få hjälp att upprätta ett avtal. Avtalet har samma juridiska verkan som ett domstolsbeslut och ska godkännas av socialnämnden. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Marie-Louise Doverland

familjerättssekreterare

08-520 681 95

Marie-Louise.Doverland@nynashamn.se

Gudrun Ekman

familjerättssekreterare

08-520 684 36

gudrun.ekman@nynashamn.se

 

 

Telefontider

Måndag 13-15 och torsdag 9-11


Övrig tid går det bra att lämna ett röstmeddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp.

 

Allmänna frågor

familjeratten@nynashamn.se


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: