Våld i hemmet

Våld i nära relationer är vanligare än man tror. Är du utsatt kan du få hjälp med till exempel stödsamtal eller skyddat boende. Om du inte talar svenska eller engelska har du rätt att få en tolk.

Du som utövar våld

​Det finns stöd att få även för dig som utövar våld. Socialtjänsten erbjuder stödsamtal.

Du som är anhörig

Är du orolig för att någon du känner är utsatt kan du ringa oss på socialtjänsten och få råd och stöd.

Du som är under 18 år

Alla familjer bråkar ibland men i en del familjer är det alltid bråk. Det kan även vara någon som slår eller hotar. Ring barn- och ungdomsenheten via Kontaktcenter på telefon 08-520 680 00. Kom ihåg att det som händer är inte ditt fel och du är inte ensam om att ha det så här.

Du som har funktionsvariationer

För dig med intellektuella eller psykiska funktionsvariationer finns det möjlighet att delta i ett våldsförbyggande program. Programmet kallas för V.I.P och det står för "Viktig Intressant Person". Syftet är att förebygga att personer med funktionsvariationer utsätts för våld eller utsätter andra. Skriv till vip@nynashamn.se om du vill veta mer.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?