Våld i nära relation

Våld i nära relationer är vanligare än man tror. Är du utsatt kan du få hjälp med till exempel stödsamtal eller skyddat boende. Om du inte talar svenska eller engelska har du rätt att få en tolk.

Våld kan ge sig i uttryck som fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt, materiellt våld, hot om våld, våld mot husdjur, försummelse och digitalt våld.

Våld i nära relation kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till förövaren/förövarna. Det kan innebära en partner (heterosexuell eller samkönad relation) men även syskon och andra familje- och släktrelationer. Den våldsutsatta kan vara i beroendeställning till våldsutövaren/våldsutövarna, till exempel god man, personal på omvårdnadsboende eller boendestödjare.

Är du utsatt för våld i nära relation och är över 18 år? Ingen ska behöva stå ut med våld. Kontakta handläggare för våld i nära relation, vi hjälper dig!

Att stanna kvar i en relation av ekonomiska skäl ska inte behövas. Vid en separation kan du ha rätt till försörjningsstöd tills du hittar en egen försörjning. Läs mer under Försörjningsstöd.

Hos oss kan du få

 • Råd och vägledning.
 • Insatsen kontaktperson (stödsamtal och/eller praktiskt hjälp).
 • Hjälp att ta kontakt med polis, sjukvård och andra myndigheter.
 • Skyddsboende.
 • Möjlighet att diskutera frågor kring skilsmässa.
 • Hjälp att ta andra kontakter inom socialförvaltningen, till exempel Ekonomiskt bistånd, Barn- och ungdomsenheten och Familjerätten.

Om du är orolig för att någon i din närhet utsätts för våld i nära relation eller utövar våld i nära relation, kan detta vara viktigt att tänka på:

 • Våga fråga! Står allt rätt till?
 • Lyssna och stötta.
 • Motivera personen till att söka hjälp.
 • Du kan göra en polisanmälan – anonymt om du vill.
 • Ring och rådfråga socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation.

Söker du mer stöd som anhörig? Kontakta vår anhörigsamordnare.

Det finns stöd att få även för dig som utövar våld. Socialtjänsten erbjuder stödsamtal. Du kan även få stöd via Manscentrum Östra Södertörn eller ringa stödlinjen Välj att sluta.

Mår du dåligt över de konflikter och bråk som sker i hemmet? Blir du kontrollerad, slagen eller hotad i hemmet? Bevittnar du när någon blir utsatt för våld i hemmet? Ring barn- och ungdomsenheten via Kontaktcenter på telefon 08-520 680 00 så får du hjälp. Kom ihåg att det som händer är inte ditt fel och du är inte ensam om att ha det så här. Vi har tystnadsplikt.

Du kan också kontakta BRIS.

Om du är orolig för att ett barn far illa, genom att bli utsatt för våld eller bevittnar våld i hemmet bör du kontakta socialtjänsten via en orosanmälan. Du får vara anonym om du vill.

En del grupper är särskilt utsatta vid våld i nära relationer. Ofta handlar det om att personen lever i en situation som gör att den har en extra stark beroendeställning till förövaren. Det kan bland annat vara personer med en funktionsvariation, våldsutsatta i en hederskontext eller inom hbtqi, kvinnor utan permanent uppehållstillstånd, ekonomisk utsatthet samt kvinnor i missbruk.

För dig med intellektuella eller psykiska funktionsvariationer finns det möjlighet att delta i ett våldsförebyggande och personlighetsutvecklande program. Programmet kallas för V.I.P och det står för ”Viktig Intressant person”. Maila till vip@nynashamn.se om du vill veta mer.

Känner du dig kontrollerad av din familj och släkt? Måste du ha koll på dina syskon? Är du orolig över din framtid och utsätts för press? Du kan läsa mer på Origo Stockholm.

 • Är du under 18 år ringer du Barn- och ungdomsenheten via Kontaktcenter 08-520 680 00.
 • Är du över 18 år ringer du socialsekreterare för våld i nära relation.

Kontakt

För dig som är utsatt för våld

Carolin Johansson
socialsekreterare/samordnare
08-520 684 38
carolin.johansson@nynashamn.se


Anna Larsson
socialsekreterare
08-520 689 60
anna.larsson@nynashamn.se

För dig som utövar våld

Behandlingsteamet
behandlingsteamet@nynashamn.seTelefontider

September-maj:
Måndag-onsdag 9-16
Torsdag 9-18
Fredag 9-14


Juni-augusti:
Måndag-onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-12

Vid akut fara ring 112 eller kontakta Socialjouren Östra Södertörn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: