Vårdnad och umgängesfrågor

Om ni inte kommer överens i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge kan vi på Familjerätten göra en utredning på uppdrag från Tingsrätten.

Om ni som föräldrar inte kommer överens i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge kan båda eller någon av er lämna en stämningsansökan till Tingsrätten för att domstolen i föräldrarnas ställe ska fatta beslut.

Tingsrätten kan då be Familjerätten om ett yttrande om vad som är barnets bästa. Tingsrätten kan i ett pågående mål föreslå samarbetssamtal och skickar då uppdrag om det till oss.

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Från den 1 mars 2022 införs ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol angående vårdnad, boende och umgänge inleds. I informationssamtalet får föräldrar information om vad en domstolsprocess innebär och information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans. Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen.

Samarbetssamtal erbjuds till föräldrar som inte bor tillsammans och som inte kommer överens. Samtalen är frivilliga och kan bara genomföras om båda parterna vill det. Även barnet kan vara med.

Frivilliga samarbetssamtal registreras inte

Frivilliga samarbetssamtal registreras inte hos oss på socialtjänsten. Om det är Tingsrätten som har förordnat samtalen blir ärendet registrerat och kommunen rapporterar till Tingsrätten hur det har gått. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Du/ni kan kontakta Bahareh Bakhshayesh på 08-520 681 58 om du vill veta mer om frivilliga samarbetssamtal eller om informationssamtal.

Avtal mellan föräldrar

Om ni är överens när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge men vill ha en skriftlig överenskommelse, kan ni få hjälp att upprätta ett avtal. Avtalet har samma juridiska verkan som ett domstolsbeslut och ska godkännas av socialnämnden. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Marie-Louise Doverland

familjerättssekreterare

08-520 681 95

 

Gudrun Ekman

familjerättssekreterare

08-520 684 36

 

Telefontider

Måndag 13-15 och torsdag 9-11


Övrig tid går det bra att lämna ett röstmeddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp.

 

Allmänna frågor

ifo.bou@nynashamn.se


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: