Vårdnad och umgängesfrågor

Om ni inte kommer överens i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge kan vi på Familjerätten göra en utredning på uppdrag från Tingsrätten.

Om ni som föräldrar inte kommer överens i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge kan båda eller någon av er lämna en stämningsansökan till Tingsrätten för att domstolen i föräldrarnas ställe ska fatta beslut.

Tingsrätten kan då be Familjerätten om ett yttrande om vad som är barnets bästa. Tingsrätten kan i ett pågående mål föreslå samarbetssamtal och skickar då uppdrag om det till oss.

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Från den 1 mars 2022 införs ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol angående vårdnad, boende och umgänge inleds. I informationssamtalet får föräldrar information om vad en domstolsprocess innebär och information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans. Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen.

Kontakt

Marie-Louise Doverland

familjerättssekreterare

08-520 681 95

Marie-Louise.Doverland@nynashamn.se

Gudrun Ekman

familjerättssekreterare

08-520 684 36

gudrun.ekman@nynashamn.se

 

 

Telefontider

Måndag 13-15 och torsdag 9-11


Övrig tid går det bra att lämna ett röstmeddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp.

 

Allmänna frågor

familjeratten@nynashamn.se


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: