Sök

Integrationsprojektet Kvinna

Integrationsprojektet Kvinna hjälper utrikesfödda kvinnor in i samhället genom att matcha ihop nyanlända kvinnor och tjejer med redan etablerade kvinnor.

Målgrupp

Utrikes födda och nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Det är också tjejer mellan 15-19 år som själva är utrikes födda eller som har utrikes födda föräldrar och som står inför vissa utmaningar för att komma in på arbetsmarknaden eller studera vidare.

Så går det till

Du som är intresserad av projektet går till Nya Kompisbyråns webbplats. Där fyller du i en beskrivning om dig själv. Nya Kompisbyrån matchar sedan deltagare och länkar samman individerna via mejl. Efter första kontakten träffas deltagarna minst tre gånger på fika, promenad, träning, middag eller annat upplägg som passar dem inom sex månader. Nya Kompisbyrån följer upp träffarna.

Matchningen utgår från intressen men också om målgruppen vill komma in på arbetsmarknaden eller börja studera.

Om projektet

Projektet startade i januari 2021 och pågår under ett år. Det finansieras av Stiftelsen CHELHA som arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till
projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i
Sverige och Norden. Totalt ingår 6 kommuner i projektet varav Nynäshamns kommun är en.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?