Äldre- och funktionshinderlots

Äldre- och funktionshinderlotsen finns till för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver stöd eller vägledning kring frågor som rör din vardag.

Du kan till exempel få information, råd och vägledning- men även praktiska saker som att fylla i blanketter och hjälp i kontakten med olika myndigheter.

Äldre- och funktionshinderlotsen är en frivillig och kostnadsfri verksamhet och för att få stöd krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut. Ombudet har full sekretess och ingenting journalförs.

Kontakt

Jenny Sahlin

äldre- och funktionshinderlots
08-520 689 01
jenny.sahlin@nynashamn.se

Susanne Vikander

anhörigsamordnare
08-520 688 79
susanne.vikander@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: