Boendestöd

Du som är över 18 år och har en funktionsnedsättning kan få boendestöd. Boendestödet är en praktisk och social stödinsats som ska öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Om du vill hjälpa en annan person att söka insatser måste du först skicka in blanketten Fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB.. Du kan inte söka insatser för någon annan med din egen användare i medborgartjänsten.

Logga in i medborgartjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt om din insats, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan.

  2. Handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett möte. Under mötet går ni tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

  3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet om vilket stöd och hjälp du får. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras.

  4. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun och lämnas in inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.


Praktiska stödinsatser kan vara att du och boendestödjaren tillsammans städar din bostad, tvättar kläder eller planerar och strukturerar upp vardagssysslor.

Sociala stödinsatser kan vara att boendestödjaren följer med dig på ett läkarbesök eller hjälper dig att komma i kontakt med myndigheter. Du får boendestöd enligt Socialtjänstlagen och det kostar inget.

Kontakt

LSS-handläggare

08-520 680 00

 

Marie Tyglare

gruppchef LSS

08-520 689 45

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: