Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig med funktionsnedsättning och som behöver en meningsfull sysselsättning.

Just nu förekommer det tekniska problem med att logga in i e-tjänsten med mobil/smarttelefon. Om du får problem, testa att istället logga in via dator eller surfplatta.

Logga in i medborgartjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt om din insats, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till

  1. Du måste tillhöra någon av följande två personkretsar:

    • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
    • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  2. Lämna in en ansökan via Medborgartjänsten eller blankett.

  3. Träffa en handläggare. Handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett hembesök. Vid besöket går ni tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

  4. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet om vilket stöd och hjälp du får. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras.

  5. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun och lämnas in inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

Horisontens dagliga verksamhet drivs i kommunens regi

Mål och inriktning

Hos oss erbjuder vi daglig verksamhet för personer med omvårdnadsbehov. Vi inriktar oss mot sinnesupplevelser. Vi anpassar aktiviteterna individuellt efter de behov och intressen som finns och erbjuder möjlighet att vistas i mindre grupper.

Lokal och omgivning

Horisonten ligger i Stora Vikas gamla skola. Våra lokaler är tillgängliga och anpassade för personer med olika fysiska begränsningar. I vår närmiljö finns vacker natur med skog, hav och fina promenadvägar.

Mat och måltider

Alla deltagare har med sig egen matlåda till lunch. Vi serverar för- och eftermiddagsfika. Här finns möjlighet att både äta i sällskap med andra eller avskilt om man behöver det.

Personalens kompetens

Flertalet av oss i personalen är utbildade till stödassistenter. Flera är utbildade beröringspedagoger och kan erbjuda taktil stimulering. Gemensamt har vi mycket kunskap inom tydliggörande pedagogik, AKK, lågaffektivt bemötande och teckenkommunikation. Vi har även tillgång till kommunens sjuksköterskor och rehab-personal.

Inflytande

På Horisonten är vi lyhörda för allas behov och önskemål. Vi vill tillgodose allas behov i så stor utsträckning som möjligt. Vi ser anhöriga som viktiga nyckelpersoner som kan hjälpa oss med de individuella anpassningarna, för att våra deltagare ska få en bra och meningsfull dag hos oss.

Aktiviteter

Vi erbjuder deltagarna datakommunikation, musik, rörelse, skapande verksamhet, utomhusvistelser och sinnesupplevelser. Andra friskvårdsaktiviteter är bad, taktil stimulans och Friskis och Svettis.

Antal årstidsanställda: 13 personal
Kollektivavtal: ja

Kontakt

08-520 737 43

Gruppchef
Anna Hjulström
anna.hjulstrom@nynashamn.se

Adress
Bondängsvägen 26a
148 60 Stora Vika

LevUt är en sammanslagning av de verksamheter som tidigare hette Leveransgruppen och Utegruppen. LevUts dagliga verksamhet drivs i kommunens regi.

Mål och inriktning

Daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer. Vi har ett brett utbud av aktiviteter som vi anpassar efter våra deltagares behov och intressen. Vi erbjuder arbetsuppgifter i vår lokal men även ute på olika arbetsplatser. På arbetsplatserna finns det möjlighet att antingen få personalstöd eller vara på utflyttad verksamhet utan personal från daglig verksamhet. Målet är att alla ska få möjlighet till individuell utveckling efter sina egna önskemål.

Lokal och omgivning

Vår lokal ligger i Nynäshamns tätort med närhet till naturen. Det är nära till busshållplats och de flesta tar sig till och från LevUts lokal själva. De som inte kan åka buss blir hämtade och lämnade av oss. Arbetsplatser som vi just nu samarbetar med är ICA Maxi, Tallåsen äldreboende, kommunhuset, Sorunda ridhus och elevcaféet på Nynäshamns gymnasieskola

Mat och måltider

Alla deltagare har med sig egen matlåda till lunch. Vi serverar för- och eftermiddagsfika. Det finns både möjlighet att äta i sällskap med andra eller avskilt om man behöver det.

Personalens kompetens

Flertalet i personalen är utbildade till stödassistenter och stödpedagoger. Flera är utbildade beröringspedagoger och kan erbjuda taktil stimulering. Tillsammans har vi stor kunskap inom tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande. Vi har även tillgång till kommunens sjuksköterskor och rehab-personal.

Inflytande

På LevUt är vi lyhörda och gör individuella planeringar efter behov och önskemål. Vi försöker tillgodose allas behov i så stor utsträckning som möjligt. I vårt brukarråd ger vi alla chansen att påverka vår verksamhet.

Aktiviteter

Vi erbjuder aktiviteter som datakommunikation, musik, rörelse, skapande verksamhet, utomhusvistelser och teater. Vi erbjuder även olika friskvårdsaktiviteter som paddel, bad, taktil stimulans och Friskis och Svettis.

Antal årstidsanställda: 12 personal
Kollektivavtal: ja

Kontakt

Telefon
08-520 736 64 och 08-520 736 65

Gruppchef
Therése Renholm
therese.renholm@nynashamn.se

Adress
Konsul Johnssons väg 2
149 45 Nynäshamn

Lugnets djur och naturs dagliga verksamhet drivs i privat regi.

Mål och inriktning

En daglig verksamhet som vänder sig till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller personer med diagnoser inom autismspektrat.

På en mindre gård i Västerhaninge bedrivs Lugnets Djur och Natur. Verksamheten baseras på djurhållning och odling. På gården finns ett stall och hagar. Djur på gården är hästar, alpackor, kaniner, höns, hundar och en stallkatt. På gården finns också grönsaks-, bär-, och fruktodlingar. Aktiviteterna på gården inbjuder till rörlighet, stimulans av sinnena och upplevelsen ska vara kravlös men meningsfull.

Lokal och omgivning

Verksamheten rymmer två rum med kök samt tillgång till ett mindre hus som kan användas till enskilda aktiviteter eller för en mindre grupp. Då gården ligger i en lantlig skogsmiljö med närhet till badvänlig sjö finns också möjlighet till skogspromenader och bär- och svampplockning.

Mat och måltider

I verksamheten finns möjlighet att förvara, värma och äta medhavd lunch och mellanmål.

Personalens kompetens

Det finns medarbetare i verksamheten med de kvalifikationer som krävs för att uppfylla kraven på den dagliga verksamheten så att brukarnas behov alltid kan tillgodoses. Personal ska ha adekvat utbildning och dokumenterad kompetens och erfarenhet för arbetet. Det innebär minst grundläggande (gymnasienivå) omsorgsutbildning eller motsvarande.

Personalen ska ha goda kunskaper i det svenska språket såväl vad det gäller att tala, läsa och uttrycka sig i skrift. En fast medarbetargrupp finns som bas i verksamheten och verkar för att uppnå en hög medarbetarkontinuitet. Målet är att brukare ska träffa så få olika personer som möjligt.

Inflytande

Arbetet utvärderas dagligen med hur arbetstagarnas behov av stöd ser ut, hur arbetsmiljön för medarbetarna ser ut samt att det upprättas riskanalyser och avvikelserapportering vid behov. Två gånger per år eller vid behov uppdateras den enskildes genomförandeplan. Vid uppdatering av genomförandeplanen görs utvärderingar med arbetstagare och kontaktperson. Dessa utvärderingar ligger till grund för hur vi ska utveckla verksamheten individuellt för den enskilde personen. Vi får också genom dessa utvärderingar nya idéer till kommande aktiviteter.

Aktiviteter

Förutom djur, natur och odling skapas utbud av aktiviteter utifrån deltagarnas intressen, behov och önskemål. Som inomhus kan vara att använda alpackaull för att skapa något du gillar, använda fjädrar från hönsen för att göra något kreativt, möjlighet att skapa med stengodslera/betong, sylta, safta, baka, lägga pussel, spela spel, pausa till musik. Utomhus ägnar vi oss åt promenader, plocka bär och svamp, bada i insjö, fotografera, besöka fågelsjö med kikare, åka skidor och skidskor. Ibland utflykter med lunch då vi hjälps åt att laga mat med hjälp av stormkök.

Antal årstidsanställda: 3 personal
Kollektivavtal: ja

Kontakt

Natalie Vaneker
verksamhetschef
070-739 80 34
lugnetsdjurochnatur@gmail.com

Webbplats
Lugnets djurs webbplats

Adress
Lugnetvägen 37 B
137 36 Västerhaninge

Nickstadalens dagliga verksamhet drivs i kommunens regi.

Mål och inriktning

Daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer. Här erbjuder vi till exempel legoarbete, gräsklippning, ogräsrensning och återvinning. Våra insatser är individuellt anpassade efter de behov och intressen som finns. Målet är att alla ska få möjlighet till individuell utveckling efter sina egna önskemål.

Lokal och omgivning

Nickstadalen ligger i Nynäshamns tätort med närhet till naturen, havet och fina promenadstråk. Lokalen ligger nära busshållplats och tågstation. De flesta tar sig till och från Nickstadalens lokal själva. De som inte kan ta bussen blir hämtade och lämnade av oss.

Mat och måltider

Alla deltagare har med sig egen matlåda till lunch. Vi serverar för- och eftermiddagsfika. Det finns både möjlighet att äta i sällskap med andra eller avskilt om man behöver det.

Personalens kompetens

Personalen har lång erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet och delar av arbetsgruppen är utbildade till stödassistenter. Flera är utbildade beröringspedagoger och kan erbjuda taktil stimulering. Tillsammans har vi stor kunskap inom tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande. Verksamheten har också tillgång till kommunens sjuksköterskor och rehab-personal.

Inflytande

Här på Nickstadalen är vi lyhörda inför allas behov och önskemål. För att tillgodose de olika behoven gör vi individuella planeringar för varje deltagare. I vårt brukarråd får alla möjlighet att påverka verksamheten efter sina önskemål.

Aktiviteter

På Nickstadalen erbjuder vi datakommunikation, musik, rörelse, skapande verksamhet, utomhusvistelser, skogsgrupp och teater. Vi har även olika friskvårdsaktiviteter som padel, bad, taktil stimulans och Friskis och Svettis.

Antal årstidsanställda: 5 personal
Kollektivavtal: ja

Kontakt

08-520 736 89

Enhetschef
Birgitta Nyström
birgitta.nystrom@nynashamn.se

Adress
Nickstabadsvägen 13
149 43 Nynäshamn

Återbrukets dagliga verksamhet drivs i privat regi.

Mål och inriktning

Dataåterbruket är en verksamhet där du som har ett intresse inom IT får möjlighet att utvecklas oavsett tidigare kunskaper. Du får hantera datorer och mobiltelefoner i både mjuk- och hårdvara. Kanske gillar du fotografering, film eller musikskapande i digital miljö, eller vill lära dig mer om programmering eller felsökning av olika digitala enheter.

Vi är en verksamhet som strävar efter att utvecklas på alla plan, där dina åsikter är viktiga och där gemenskap har en central roll. Beroende på tillgång så finns det möjlighet att göra en insats för miljön där återbruk av datorer är en av våra uppgifter.

Lokal och omgivning

Stor och fin lokal med bra ytor på bottenplan mitt i Skogås centrum. Närhet till flera matställen och matbutiker. Bara fem minuter till pendeltåg och busshållplats precis utanför. Egen datorplats med möjlighet till avskärmning.

Mat och måltider

Fullt utrustat kök med möjlighet för egen matlagning eller för att värma medhavd mat. Gångavstånd till centrum med matställe och affär.

Personalens kompetens

Personal med minst gymnasiekompetens. Utbildad systemutvecklare, media och musik. Alla har fleråriga erfarenheter inom LSS.

Inflytande

Brukarnas inflytande och delaktighet är viktigt hos oss. Varje morgon har vi morgonmöte där alla som vill är med. Brukar-APT sker var tredje månad där det finns tillfälle att prata med högre chefer.

Aktiviteter

Varje dag finns schemalagda gruppaktiviteter som är valfria att delta i. Aktiviteter som programmering, mediaskapande med musik och film, IT-kunskap, brädspel och lanspel (dataspel). Allt skapat utifrån gruppens önskemål. Vi har även lankvällar en gång i månaden för att bygga gemenskap.

Antal årstidsanställda: 3 personal
Kollektivavtal: ja

Kontakt

Telefon
072-248 10 38

Johan Nilsson
Enhetschef
Johan.nilsson@evusomsorg.se

Adress
Storvretsvägen 60
Skogås

Kontakt

LSS-handläggare

08-520 680 00

 

Marie Tyglare

gruppchef LSS

08-520 689 45

marie.tyglare@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: