Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig med funktionsnedsättning och som behöver en meningsfull sysselsättning.

Just nu förekommer det tekniska problem med att logga in i e-tjänsten med mobil/smarttelefon. Om du får problem, testa att istället logga in via dator eller surfplatta.

Logga in i medborgartjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt om din insats, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till

  1. Du måste tillhöra någon av följande två personkretsar:

    • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
    • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  2. Lämna in en ansökan via Medborgartjänsten eller blankett.

  3. Träffa en handläggare. Handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett hembesök. Vid besöket går ni tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

  4. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet om vilket stöd och hjälp du får. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras.

  5. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun och lämnas in inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

Horisonten är en daglig verksamhet som ligger i Stora Vika. Här erbjuder vi deltagarna datakommunikation, musik, rörelse, skapande verksamhet, utomhusvistelser och sinnesupplevelser. Andra friskvårdsaktiviteter är bad, taktil stimulans och gympa.

Kontakt

Telefon
08-520 737 43

Adress
Bondängsvägen 26a
148 60 Stora Vika

Leveransgruppen är en daglig verksamhet i Nynäshamns tätort som arbetar främst inom media och leveranser. Vi tar även emot beställningar och levererar förbrukningsmaterial och kontorsvaror inom kommunen. Leveransgruppen erbjuds även kulturella aktiviteter som teater och friskvårdsaktiviteter i form av promenader, taktil stimulans, bad och gympa.

Kontakt

Telefon
08-520 736 64 och 08-520 736 65

Adress
Konsul Johnssons väg 2
149 45 Nynäshamn

Välkommen till Lugnets Djur och Natur - en daglig verksamhet som vänder sig till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller personer med diagnoser inom autismspektrat. På en mindre gård i Västerhaninge bedrivs verksamheten som baseras på djurhållning och odling. På gården finns ett stall och flertalet hagar med hästar, alpackor höns, hundar och därutöver finns även en stallkatt. På gården finns också grönsaks-, bär-, och fruktodlingar. Aktiviteterna på gården inbjuder till rörlighet, stimulans av sinnena och upplevelsen ska vara kravlös men meningsfull.

Lugnets Djur och Natur är en arbetsinriktad daglig verksamhet som riktar sig till personer som vill närma sig den öppna arbetsmarknaden.

Då gården ligger i en lantlig skogsmiljö med närhet till badvänlig sjö finns också möjlighet till skogspromenader, bär och svampplockning. Förutom djur, natur och odling skapas utbud av aktiviteter utifrån deltagarnas intressen, behov och önskemål. Se vidare på vår Lugnets djurs webbplats.

Alpackor på Lugnets Djur och Natur

Personal och kompetens
Verksamhetsansvarig är högskoleutbildad beteendevetare och har lång erfarenhet inom olika LSS-verksamheter. Övriga medarbetare har personlig lämplighet med minst gymnasiekompetens samt har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Metoder
Deltagare kan ha skilda funktionsnedsättningar och behov, därför behöver verksamheten individanpassas, och ska vid val av metoder och arbetssätt basera dessa på bästa tillgängliga kunskap och evidens. Genom metoder och arbetssätt kommer verksamheten leva upp till intentionerna i LSS och säkra att deltagare uppnår goda levnadsvillkor. Möjlighet ska finnas till både egna och gemensamma arbetsuppgifter.

Kontakt

Telefon
Natalie Vaneker 070-739 80 34

E-post
lugnetsdjurochnatur@gmail.com

Webbplats
Lugnets djurs webbplats

Adress
Lugnetvägen 37 B
137 36 Västerhaninge

Nickstadalen är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning som ligger i Nynäshamns tätort. Här erbjuder vi till exempel legoarbete, gräsklippning och ogräsrensning och återvinning. På Nickstadalen finns det även en musikgrupp och teatergrupp. Vi erbjuder även friskvårdsaktiviteter som exempelvis promenader, taktil stimulans, bad och gympa.

Kontakt

Telefon
08-520 736 89

Adress
Nickstabadsvägen 13
149 43 Nynäshamn

Den utflyttade verksamhet och utegruppens dagliga verksamhet sker på olika arbetsplatser i samhället tillsammans med en handledare. I båda grupperna får deltagarna även delta i friskvårdsaktiviteter som promenad, bad, gympa och taktil stimulering.

Kontakt

Telefon
08-520 688 55

Adress
Fredsgränd 2b
149 30 Nynäshamn

Återbruket är en verksamhet där du som har ett intresse inom IT får möjlighet att utvecklas oavsett tidigare kunskaper. Du får hantera datorer och mobiltelefoner i både mjuk- och hårdvara. Kanske gillar du fotografering, film eller musikskapande i digital miljö, eller vill lära dig mer om programmering eller felsökning av olika digitala enheter. Vi är en verksamhet som strävar efter att utvecklas på alla plan, där dina åsikter är viktiga och där gemenskap har en central roll. Beroende på tillgång så finns det möjlighet att göra en insats för miljön där återbruk av datorer är en av våra uppgifter.

Kontakt

Telefon
072-248 10 38

Adress
Storvretsvägen 60
Skogås

Kontakt

LSS-handläggare

08-520 680 00

 

Marie Tyglare

gruppchef LSS

08-520 689 45

marie.tyglare@nynashamn.se

Telefontider LSS-handläggare

måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?