Sök

Få ledsagare/avlösare/kontaktperson/stödfamilj

Det finns olika insatser för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara personen med funktionsnedsättningen som är i behov av miljöombyte. Det kan också vara familjen som behöver avlastning.

Ledsagning

Syftet med ledsagning är att ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta i olika aktiviteter.

Avlösarservice

Avlösarservice är en avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet.

Kontaktperson

En kontaktperson är en stödkompis och medmänniska till ett barn, en ungdom eller en person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Stödfamilj

En stödfamilj ger en annan familj avlastning genom att ta emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning en eller två helger i månaden.

Lämna in en ansökan

Så går det till

1. Du kan söka om kontaktperson enligt både Socialtjänstlagen eller LSS. Ledsagare, avlösare eller stödfamilj söker du enligt LSS och du måste tillhöra någon av följande tre personkretsar för att ansöka:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

2. Lämna in en ansökan.

3. Träffa en handläggare. Handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett hembesök. Vid besöket går ni tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

4. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet om vilket stöd och hjälp du får. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras.

5. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun och lämnas in inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

Kontakt

LSS-handläggare

08-520 680 00

 

Marie Tyglare

gruppchef LSS

08-520 689 45

marie.tyglare@nynashamn.se

Telefontider LSS-handläggare

måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?