Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv hemma kan du ansöka om hemtjänst. Det kan vara allt från några timmar per månad till flera gånger per dygn. Ditt behov avgör vilka insatser du beviljas. Du som vill ansöka om hemtjänst vänder dig till en biståndshandläggare, som du når via kommunens Kontaktcenter.

Logga in i e-tjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt om din insats, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till

  1. Kontakta en biståndshandläggare. Ansök om hemtjänst genom att kontakta en biståndshandläggare på kommunen eller genom att fylla i medborgartjänsten eller en ansökningsblankett.
  2. Träffa en biståndshandläggare. Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.
  3. Vi gör en utredning. Biståndshandläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor.
  4. Du får ett beslut. Utifrån vad som framkommer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.
  5. Välja utförare. När du har fått beslut om hemtjänst ska du välja en utförare. Det gör du genom att meddela ditt val till din handläggare. Om du inte vill välja får du en utförare enligt vår turordningslista. Om du inte är nöjd med din utförare är det enkelt att byta.
  6. Du har rätt att överklaga. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till oss på Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du har fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi hjälper dig med överklagandet om du vill.

Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgifter hemtjänst


Hemtjänst

393 kronor/timme

Trygghetslarm

272 kronor/månad

Matportioner

60 kronor/styck

Maxtaxa

Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett lagstadgat tak för den avgift som får tas ut. År 2023 uppgår maxtaxan till 2359 kronor.

Du når maxtaxan när du är beviljad 6 timmar hemtjänstinsatser (eller mer) per månad. För insatser under 6 timmar per månad är kostnaden 393 kr per timme.

Kostnaden för trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Välj hemtjänstutförare

5 träffar