Sök

HVB-hem

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ha behov av ett HVB-boende med stöd av personal. HVB står för "hem för vård eller boende" och kallas oftast HVB-hem.

Nynäshamns kommun har inget eget HVB-hem, det innebär att platserna köps i andra kommuner.

Lämna in en ansökan

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan.

  2. Träffa en handläggare. Handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett hembesök. Vid besöket går ni tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

  3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet om vilket stöd och hjälp du får. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras.

  4. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun och lämnas in inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?