HVB-hem, bostad med särskild service och familjehem

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan ha behov av ett boende där det finns stöd av personal dygnet runt.

Just nu förekommer det tekniska problem med att logga in i e-tjänsten med mobil/smarttelefon. Om du får problem, testa att istället logga in via dator eller surfplatta.

Logga in i medborgartjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID+. Där kan du ansöka om insats, följa ditt ärende, ta del av dina beslut och läsa dina pågående genomförandeplaner. Tjänsten når du via dator, surfplatta eller mobil och finns tillgänglig dygnet runt. Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när det finns ny information för dig att ta del av. Om du redan har ett påbörjat ärende så kan du inte se det i medborgartjänsten.

Vill du att någon företräder dig så behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud Pdf, 163.9 kB..

Föredrar du att ansöka skriftligt om din insats, så klicka på länken för att ladda ner blankett.

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan.

  2. Träffa en handläggare. Handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett hembesök. Vid besöket går ni tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

  3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet om vilket stöd och hjälp du får. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras.

  4. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga Pdf, 92.6 kB.. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun och lämnas in inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

HVB-hem

HVB står för "hem för vård eller boende" och kallas oftast HVB-hem. HVB är en insats som kommunen kan bevilja till den som trots omfattande stöd inte kan bo hemma. HVB avser ofta en begränsad period.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är en insats som kommunen kan bevilja till den som är i behov av personal dygnet runt och som trots omfattande stöd inte kan bo hemma. Behovet ska komma att bestå en längre tid framöver.

Familjehem

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot en person för vård och omvårdnad dygnet runt. Insatsen kan vara både för en kortare eller längre tid. Verksamheten bedrivs inte yrkesmässigt.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: