Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet är till för dig som är rörelsehindrad och ska underlätta för dig att parkera närmare ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd via en e-tjänst.

Ansök om parkeringstillstånd

Du ansöker om om parkeringstillstånd via en e-tjänst och för att kunna göra det krävs e-legitimation, till exempel BankID. Du kan också ansöka via en vanlig blankett. När du lämnar in din ansökan kontrollerar vi alla uppgifter. När ditt parkeringstillstånd är färdigt skickar vi det till dig med rekommenderat brev. Det tar normalt cirka en månad.

Du som ansöker för första gången ska även bifoga ett läkarintyg och ett foto. Om du ska förlänga parkeringstillståndet gör vi en bedömning om du behöver lämna in nytt läkarintyg.

Om parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet ska underlätta för dig som är rörelsehindrad att parkera närmare ditt färdmål. Tillståndet ger dig rätt att parkera på reserverade platser och där parkering annars är förbjuden. Det ger dig också rätt att parkera längre än föreskrivna parkeringstider. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Missbruk av tillståndet kan medföra att det återkallas. Du som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast om du har särskilda skäl.

Kontakt

Lena Helin

trafiktekniker
08-520 683 22
lena.helin@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: