Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet ska underlätta för dig att parkera närmare ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd via vår e-tjänst:

Om du saknar e-legitimation/bank-ID kan du göra ansökan via vanlig blankett.

Vi handlägger ärendet när du inkommit med en ansökan och ett läkarintyg. Vi behöver också fotobilagan med ett välliknande passfoto eller liknande, och din namnteckning. Om du haft parkeringstillstånd tidigare behövs inte ett nytt foto om fotot på parkeringskortet fortfarande är välliknande. I vissa fall behövs inte heller något nytt läkarintyg. Handläggningstiden och tillverkning av parkeringskortet tar i normala fall cirka tre veckor.

Om parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet ska underlätta för dig som är rörelsehindrad att parkera närmare ditt färdmål. Tillståndet ger dig rätt att parkera på reserverade platser och i vissa fall där parkering annars är förbjuden. Det ger också rätt att i vissa fall parkera längre än föreskrivna parkeringsregler.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Missbruk av tillståndet kan medföra att det återkallas. Du som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast om du har särskilda skäl.

Kontakt

Lena Helin

trafiktekniker
08-520 683 22
lena.helin@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: