Stöd att hitta arbete

Nynäshamns kommun ger olika former av stöd till unga, vuxna och personer med funktionsnedsättning - eller som på andra sätt behöver stöd att få ett arbete.

Vårt mål är att utgå från personliga förutsättningar och erbjuda anpassat stöd som leder mot arbete eller utbildning.

 

Ung i Nynäs Visa

Ung i Nynäs är till för dig mellan 16-30 år som behöver stöd och vägledning för att hitta ett arbete eller välja vad du vill studera. På Ung i Nynäs möter du ett team med arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare. Vi kartlägger dina behov och tillsammans arbetar vi för att du ska få rätt stöd att få ett arbete eller börja studera.

Du kan själv ta kontakt med Ung i Nynäs. Har du redan kontakt med en socialsekreterare, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare eller någon annan myndighetsperson kan du få hjälp att komma i kontakt med oss.

Ansökan

Du kan också själv ta kontakt med Ung i Nynäs, vår ansökningsblankett finns att hämta på Lövlundsvägen 5, en trappa upp. Ligger i brevlådan vi dörren. Alternativt kan du skriva ut blanketten själv.

Ansökningsblankett till Ung i Nynäs Pdf, 319.6 kB.

Kontakt

Ung i Nynäs
Lövlundsvägen 5, 1 trappa
149 30 Nynäshamn

Malin Wallmark
gruppchef
08-520 739 53
malin.wallmark@nynashamn.se

Jessica Andersson
studie- och yrkesvägledare
08-520 683 63
jessica.andersson@nynashamn.se

Mona Hällblad
arbetsmarknadskonsulent
08-520 684 03
Mona.hallblad@nynashamn.se

Frida Johnsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 739 41
frida.johnsson@nynashamn.se

Emma Larsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 689 10
emma.larsson@nynashamn.se

Anna Ersson
Arbetsmarknadskonsulent, SE
08-520 681 41
anna.ersson@nynashamn.se

Jessika Andersson
Arbetsmarknadskonsulent, CM
08-520 688 95
jessika.andersson@nynashamn.se

Exempel på aktiviteter:

  • Jobbsök.
  • Motiverande samtal.
  • Arbetsträning.
  • Praktik.
  • Stöd till dig som har kontakt med Arbetsförmedlingen.
  • Skapa nätverk.
  • Gruppverksamhet.

Kontakt

Arbetscentrum
Lövlundsvägen 5, plan 2
149 30 Nynäshamn

Anne Gustafsson
gruppchef
08-520 681 81
anne.gustafsson@nynashamn.se

Eva Gunnarsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 738 06
eva.gunnarsson@nynashamn.se

Helen Strandkulle
arbetsmarknadskonsulent
08-520 681 14
helen.strandkulle@nynashamn.se

Anders Lindvall
arbetsmarknadskonsulent
08-520 683 99
anders.lindvall@nynashamn.se

Anneli Sada
arbetsmarknadskonsulent
08-520 681 21
anneli.sada@nynashamn.se


Yousef Termanini
arbetsmarknadskonsulent
08-520 689 05
yousef.termanini@nynashamn.se

Terése Sveijer
Stöd till arbete (SE-konsulent)
08-520 684 86
terese.sveijer@nynashamn.se

Sara Arnehall
Stödsamordnare (CM-konsulent)
08-520 737 53
sara.arnehall@nynashamn.se

Saija Winsa
Kognitiv beteendeterapi till arbete (KBT-konsulent)
08-520 684 24
saija.winsa@nynashamn.se

Text

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: