Beroendemottagningen

Kommunens Beroendemottagning är samlokaliserad med regionens Beroendecentrum och vi samarbetar för att ge bästa möjliga vård. Vi erbjuder stöd och hjälp till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende.

Motiverande samtal (MI)

MI är en metod där du jobbar med att öka din egen motivation till att förändra ditt beteende. Syftet kan också vara att du motiveras till annan behandlande insats.

Genom samtalen blir du medveten om den bild du har av dig själv och din problematik, hur väl den bilden stämmer överens med verkligheten och hur du kan förändra din situation. Vanligen träffas vi en gång i veckan i tre månader med eventuell förlängning.

Tolvstegsbehandling

12-stegsbehandlingen har sin grund i AA:s (Anonyma alkoholister) och NA:s (Anonyma
narkomaner) tolvstegsprogram. Behandlingen bygger på antagandet att beroende är en kronisk sjukdom som inte kan botas men som kan hejdas genom total avhållsamhet från alkohol och andra droger.

Behandlingen ger dig kunskap och insikt om beroendets negativa konsekvenser samt om dina förutsättningar för ett nyktert/drogfritt liv. Behandlingen ger dig också strategier för din känslomässiga bearbetning.

Behandlingen sker vanligen i grupp, men kan i undantagsfall ske individuellt. Behandlingen pågår i tre månader och innefattar gruppbehandling tre förmiddagar i veckan. Efter det är det eftervård vid ett tillfälle i veckan under ett år.

Återfallsprevention

Återfallsprevetion handlar om att ge beteendeinriktade och kognitiva färdigheter för att motverka återfall. De beteendeinriktade färdigheterna handlar bland annat om att tacka nej till substanser som till exempel alkohol och narkotika eller spel om pengar. De kognitiva färdigheterna handlar om att du får träna upp din förmåga att känna igen, undvika och hantera riskfyllda situationer för återfall.

Vi använder oss av metoder som kartläggning av tankar, känslor, reaktioner och beteenden samt exponering. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp.

Behandlingen sker oftast i grupp, men kan i undantagsfall ske individuellt. Vanligen träffas vi en gång i veckan i tre månader med eventuell förlängning.

Kontakt behandlingsteamet

Jessika Andersson
08-520 688 74
jessika.andersson@nynashamn.se

Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60
mathias.tjarnhammar@nynashamn.se

Behandling mot spelberoende

Nynäshamns kommun erbjuder behandling mot spelberoende som kallas "Till spelfriheten". Under behandlingen tar vi reda på varför du spelar, hur du motstår lusten att spela och hur du slutar.

Spelbehandlingen riktar sig till dig som har svårt att kontrollera ditt spel om pengar och om det påverkar dina relationer, din ekonomi och ditt arbete. Behandlingen består av åtta sessioner samt fyra uppföljande sessioner som handlar om att förebygga återfall.

Under behandlingen tar vi reda på vilka faktorer det är som utlöser suget att spela, hur du ska hantera det och hur du kan motstå lusten att spela. Vi kartlägger vanliga tankefällor (som till exempel illusion av kontroll över slumpen), motstånd mot förändring och strategier för att öka motivationen att hålla sig spelfri. Övning av problemlösning och kognitiv omstrukturering ingår i behandlingen. Varje session avslutas med hemuppgifter.

Lämna in en ansökan

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan.

  2. Träffa en handläggare. Du och handläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  4. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

Kontakt

Anders Segerström

handläggare beroende
08-520 737 48
anders.segerstrom@nynashamn.se


Björn Roos

handläggare beroende

08-520 737 45
bjorn.roos@nynashamn.se


Marika Olsson

handläggare beroende

08-520 681 09

marika.olsson@nynashamn.se

 

Telefontider

måndag, tisdag, fredag 9-10

torsdag 15-16

 

Besöksadress

Idunvägen 1, 149 31 Nynäshamn
Nynäshamns sjukhus


Sidan senast ändrad: 2020-10-14

Sidan senast ändrad: 2020-10-14

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?