Årsredovisningar

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. Där redovisas kommunens ekonomiska utfall och vad som genomförts under året.

Dokumentet innehåller en jämförelse mellan kommunfullmäktiges mål (beslutade i årsbudgeten) och måluppfyllelse inom respektive verksamhetsområde. En komplett uppföljning av mål och måluppfyllelse för varje nämnd återfinns i verksamheternas och nämndernas egna bokslut.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen, och en koncernredovisning där man slår ihop bolagens (AB Nynäshamns bostäder, AB Telegrafen i Nynäshamn med flera) och kommunens redovisning.

Årsredovisningen innehåller bland annat:

  • Befolkningsförändring.
  • Arbetsmarknads- och näringslivsutveckling.
  • Gjorda investeringar.
  • Driftredovisning för nämnder och styrelser.
  • Kommunens tillgångar och skulder.
  • Personalanalys.
  • Revisionsberättelse

Kontakt

Dan Olén

ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?