Författningssamling

Kommunens författningssamling består av beslut och dokument som bland annat styr kommunens taxor, avgifter, bidrag och riktlinjer.

Observera att dokument i författningssamlingen som skapats innan den 23 september 2020 inte är tillgänglighetsanpassade. Kontakta kansliets kommunsekreterare vid frågor eller om du behöver hjälp.

Det kan förekomma vissa fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna kan ibland saknas. Originalversionen finns på kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning.

Vid ändring av en författning i fulltext ersätts den gamla texten med den nya. Författningar i fulltext uppdateras löpande efter det att den justerade versionen av en författning är klar.

Här finns taxor och avgifter som tas ut för en del av Nynäshamns kommuns tjänster.

Här hittar du regler och riktlinjer för Nynäshamns kommun

Här hittar du dokument som styr hur kommunens fullmäktige och nämnder arbetar samt reglementen kopplat till kommunens ekonomiarbete och ersättningar.

Kontakt

Eva Ryman

kommunsekreterare
08-520 682 13
eva.ryman@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?