Lagar och styrdokument

Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar, förordningar, EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer. Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter.

Nynäshamns kommun har även lokala styrdokument. Du hittar dem i kommunens författningssamling

Som offentlig verksamhet har kommunen ett stort ansvar mot allmänheten. Det finns en hel del lagar och förordningar som vi måste följa, till exempel:

  • Kommunallagen
  • Förvaltningslagen
  • Offentlighets- och sekretesslagen
  • Tryckfrihetsförordningen
  • Skollagen
  • Socialtjänstlagen
  • Plan- och bygglagen

Domstolsverket tillhandahåller en gemensam webbplats för alla lagar som styr offentlig verksamhet. Där kan du läsa mer om lagarna ovan och många andra

Kommuner är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av våra lokala politiker.

Kommunens obligatoriska verksamheter

Exempel på obligatoriska verksamheter är grundskola/förskola/gymnasium/särskola/vuxenutbildning, socialtjänst, stadsplanering och byggfrågor, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, hälso- och miljöskydd, vatten och avlopp, renhållning, räddningstjänst och krisberedskap.

Kommunens frivilliga verksamheter

Exempel på sådan frivillig verksamhet är öppen förskola, fritidsverksamhet, bostadsbyggande, hälso- och viss sjukvård i hemmet, näringslivsutveckling och kultur.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?