Mål och budget

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens övergripande mål och hur kommunens pengar ska fördelas under kommande år. Hur fördelningen ser ut presenteras i dokumentet Mål och budget som är det viktigaste styrande dokumentet i kommunen.

Mål och budget är en beskrivning av de övergripande prioriteringarna för de kommunala verksamheternas inriktning. Dokumentet beskriver bland annat de kommungemensamma målen samt information hur de ekonomiska resurserna fördelas till nämnderna.

Kommunens intäkter

Nynäshamns kommuns viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad. Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt. Nynäshamns kommunalskatt samt hur mycket av dina pengar som går till skatt hittar du i Skattekollen.

Kommunalskatten

En gång per år tar politikerna ställning till om kommunalskatten ska ändras eller inte. I Nynäshamn sker det i samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november.

Statsbidrag med mera

Kommunen har också några andra viktiga inkomstkällor. Det kan till exempel vara statsbidrag för att utbilda vuxna inom gymnasieskolan.

Det finns också ett nationellt system för inkomst- och kostnadsutjämning som innebär att kommuner, antingen får eller måste betala in pengar till andra kommuner eller staten.

Kontakt

Dan Olén

ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?