Nämndernas verksamhetsplaner

I slutet av varje år beslutar respektive nämnd om nästa års verksamhetsplan.

Verksamhetsplanerna beskriver nämndernas ambitioner och mål för sin verksamhet under kommande året samt aktiviteter kopplat till dessa.

Verksamhetsplanerna utgår i sin tur från kommunens övergripande mål- och budget, där kommunens vision, inriktning och ekonomiska ramar anges.

Verksamhetsplaner 2021/2022

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?