Vision och övergripande mål
Nynäshamns kommun - här får hela livet plats

Visionen talar om vart vi i Nynäshamns kommun vill vara år 2040. Den ger oss en bild och riktning för hur framtiden ska se ut och är ett sätt att förena dig som bor här med näringsliv, föreningsliv och kommunens verksamheter. Visionen utgår från dig som lever eller är verksam här och vad du behöver för att trivas och må bra i kommunen. Utifrån det behovet planerar kommunen sin verksamhet.

"Vision 2040" - Nynäshamns kommuns vision

Vi vill alla att Nynäshamns kommun ska vara en plats att trivas på, en plats där alla är välkomna och där vi alla kan förverkliga våra livsplaner. En kommun där hela livet får plats.

Under framtagandet av visionen har över 1 100 röster samlats in från nynäshamnare, förtroendevalda och medarbetare i kommunen om vilken kommun de vill leva och bo i år 2040. Resultatet av detta är Nynäshamn kommuns vision.

Visionen består av tre områden

Visionen består av tre inriktande områden som vi har kallat "Platsen för alla hela livet", "Attraktiv, stolt och modig" och "Vi lyckas tillsammans".

Platsen för alla, hela livet

Här finns det plats för dig, oavsett vem du är. Balansen mellan våra unika havs-och naturmiljöer, landsbygd och närheten till storstaden skapar livsenergi och möjligheter för alla. Vår utbildning, från förskola till högre studier, ger dig de bästa förutsättningarna att förverkliga dina drömmar. Vårt breda utbud av aktiviteter för alla åldrar året om skapar livskraft, engagemang och glädje.
I vår kommun får livet växa.

Attraktiv, stolt och modig

Våra unika kvaliteter gör att vi är efterfrågade och eftertraktade. Vi vet det, och vår stolthet ger oss mod att vara nyfikna och nyskapande. Vi vågar tänka nytt och utmana. Här finns en rik historia och ett kulturarv att vara stolt över. Här finns ett kreativt och livskraftigt näringsliv. Vi inspirerar och är en ledstjärna kring hållbarhet och entreprenörskap. Det märks på alla som bor, arbetar i, eller vill besöka vår kommun.
Här förverkligar du dina livsplaner.

Vi lyckas tillsammans

Alla vi som känner för vår kommun skapar den omtanke och värme som kännetecknar hela kommunen. Vi bidrar alla, tillsammans, till att vår kommun präglas av trygghet och omsorg genom hela livet. Vi vet att vi inte kommer någonstans utan varandra. Därför verkar vi för att genom delaktighet, tillgänglighet och gränsöverskridande möten skapa den hemkänsla som präglar vår kommun.
Vi skapar vår framtid tillsammans.

Kommunens övergripande mål

De övergripande målen talar om vad Nynäshamns kommun ska göra för att uppnå visionen. Målen följs upp regelbundet för att stämma av att kommunen är på rätt väg och gör rätt saker för dig som bor här.

Nynäshamns kommun ger goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, med god kvalitet, invånare i alla livsskeden och skapar förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan inspirerar och attraherar såväl nuvarande som nya kommuninvånare.

Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg upplever trygghet. De insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov och delaktighet. Servicen är utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens behov. Genom en väl utvecklad digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten. Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De förebyggande insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter.

Det är lätt att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, infrastruktur och tillgång till bostäder.