Sök

Kommunledningsgrupp

Kommunledningsgruppens uppdrag är att strategiskt leda kommunens verksamheter och utveckling utifrån politiskt fattade beslut.

Kommunledningsgruppen

Carolina Pettersson

kommundirektör/förvaltningschef
kommunstyrelseförvaltningen
08-520 683 66
carolina.pettersson@nynashamn.se

Rebecca Skoglund

kommunsekreterare
kommunstyrelseförvaltningen / kansliavdelningen
08-520 681 69
rebecca.skoglund@nynashamn.se

Marlen Terrell

förvaltningschef
socialförvaltningen
08-520 682 22
marlen.terrell@nynashamn.se

Sune Eriksson

tillförordnad förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen
072-5516777
sune.eriksson@nynashamn.se

Lina Axelsson Kihlbom

förvaltningschef
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
barn- och utbildningsförvaltningen
08-520 683 03
lina.axelsson-kihlblom@nynashamn.se

Christian Wigren

kanslichef
kommunstyrelseförvaltningen / kansliavdelningen
08-520 735 75
christian.wigren@nynashamn.se

Linn Marsten

personalchef
kommunstyrelseförvaltningen/HR-avdelningen
08-520 681 24
linn.marsten@nynashamn.se

Dan Olén

ekonomichef
kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Alarik von Hofsten

tillförordnad planeringschef
kommunstyrelseförvaltningen/avdelningen planering och samhällsutveckling
08-520 688 43
alarik.vonhofsten@nynashamn.se

Claes Kilström

fastighetschef
samhällsbyggnadsförvaltningen
08-520 684 40
claes.kilstrom@nynashamn.se

Petra Kålbäck

avdelningschef utvecklingsavdelningen
kommunstyrelseförvaltningen
08-520 688 96
petra.kalback@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?