Ställ din fråga till förtroendevald politiker

Här ser ser du de förtroendevalda politikerna inom Nynäshamns kommun. Du kan härifrån nå frågeformuläret till respektive politiker och läsa deras eventuella tidigare frågor och svar.

Kommunalråd och nämndordförande

porträtt på Harry Bouveng

Harry Bouveng (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.

skuggbild då foto saknas

Mikael Persson (L), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ordförande näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Porträtt på Maria Gard Günster

Maria Gard Günster (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden och gruppledare Centerpartiet.

porträtt på Antonella Pirrone

Antonella Pirrone (KD), kommunalråd och ordförande i socialnämnden samt gruppledare Kristdemokraterna.

Portätt på Marcus Svinhufvud

Marcus Svinhufvud (M), kommunalråd, gruppledare för moderaterna samt ordförande barn- och utbildningsnämnden

Oppositionsråd

Porträtt på Patrik Iseststad

Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition och gruppledare Socialdemokraterna.

Gruppledare

Porträtt på Emma Solander

Emma Solander (MP), gruppledare för Miljöpartiet de gröna.

Dummy bild på den kvinna

Rolf Hofsten (PPiN), gruppledare Pensionärspartiet i Nynäshamn.

Porträtt på Lena Dafgård

Lena Dafgård (SN), gruppledare Sorundanet Nynäshamns kommunparti.

Johann Wolf (SD), gruppledare Sverigedemokraterna.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?