Frågor och svar från Harry Bouveng (M)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Harry Bouveng och som han har besvarat.

Fråga

Hej!
Jag tycker om fin arkitektur med snyggt och spännande utseende, bara den är hel, ren och välskött. Jag tycker om ett samhälle som är helt, rent och välskött!

Är det ett politiskt eller tjänstemannabeslut att inte sköta om och smycka vårt offentliga rum i centralorterna i Nynäshamn? Frågan handlar om planteringar och grönområden på platser där det är mer människor än insekter.

LER

Svar

Hej LER.

Det blir lite svårt att svara på frågan då jag inte fullt ut kan avgöra vad du specifikt menar.

Det finns vare sig politiska eller tjänstemannabeslut att inte sköta det offentliga rummet. Vi har dock försök med slåtterängar, där gräset inte klipps ner som tidigare och det är ett beslut för att öka biologisk mångfald, men det är ett undantag. Målsättningen är att det ska vara rent, snyggt och tryggt i det offentliga rummet om vi missat, eller inte hunnit med någonstans är det bra om du anmäler detta via felanmälan som görs på kommunens hemsida under ”kontakta kommunen”. Du får då också en återkoppling på att anmälan mottagits.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej
Vem har beslutat att det det ska stå en åtel för vinsvin 100 m från Tärnslingan i Segersäng. Det är en trång passage mellan 73:an och Tärnslingan där viltet drivs med jakthundar vid jakt. Det bor massor av barn i orådet som är ute och leker, de är inte ens säkra på sin egen tomt. Jag vill ta del av den riskanalys som ni gjort innan ni fattade beslut om att mata vildsvinen mitt i ett tätbefolkade område.

För övrigt har vildsvinen bökat upp hela skogen och de springer redan i flockar över tomterna, det är bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka händer.

Annica

Svar

Hej och tack för frågan.

Det här är inget som varit föremål för något politiskt beslut och därför inget jag kan svara på. Givetvis får jag höra efter med vår markförvaltare om detta och får återkomma med svar på frågan direkt till dig, så snart som möjligt.
....
Hej Annica

Här kommer ett svar från vår markförvaltare Peter Svedberg, som du även kan kontakta direkt om du har ytterligare frågor.

"Placering av åtel och/eller annat som hör jakt till är generellt inget som kommunen beslutar om, utan hanteras av det jaktlag som arrenderar jakträtten av kommunen.

Jakträtten är upplåten enligt avtal, men jaktlag och jägare ansvarar att verksamhet sker enligt jaktlagstiftning och andra lagar. Kommunen har tydlig förväntning och kommunikation att vildsvin ska jagas, eftersom de orsakar omfattande skador (ekonomiskt för bla jordbruk, golfbanor), men även bidrar till förtret med bökspår i skog, mark och på tomter. Djuren kan också bidra till känsla av spänning eller negativt som otrygghet, varför det finns många skäl till att jakt bedrivs för att antalet djur och därmed skador ska hållas nere.

Åteln samt att jakt förekommer runt Segersäng känner jag till och är inget som föranleder diskussion med jaktlaget. Jag anar att frågeställning kan förklaras med svar och information. Kanske kontakt med jaktlaget, där huvuddelen av medlemmarna bor i byn för att veta mer om när och hur jakt bedrivs. Det kan vara både förebyggande och trygghetsskapande att känna till jakt, kontaktpersoner i jaktlag samt veta vem att kontakta om vildvin springer över tomter eller när barn vill leka.

För alla ska kunna känna sig trygga hemma och i skogen samt kanske väcks nytt intresse för naturen.

Hoppas du tycker svaret är bra och naturligtvis kan jag förmedla kontakt till jaktlaget.

Hälsningar Peter Svedberg
Markförvaltare
Nynäshamns kommun
Telefon 08-520 682 04"

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej Harry!
Jag heter Jan Steding och har skickat en fråga till dig förut och tagit upp frågan med dig när du satte upp valaffischer vid Segersäng station men ej fått återkoppling, provar igen. Det gäller dubbla lägenhetsavgifter för vatten för vissa fastigheter i Segersäng, vi har inget för den x-tra för avgiften Vi är 3st i vårat hushåll och får en kostnad på 64 kr/kbm.Orimligt, önskar svar.JPS Segersäng

Svar

Hej Jan och tack för frågan.

Jag kommer mycket väl ihåg vårt samtal och jag kan på flera sätt hålla med dig. Jag har tagit upp frågan vid ett par tillfällen men inte riktigt vunnit gehör för frågan och jag bestämmer ju inte själv. Jag ska lyfta den igen, då jag nog tycker att det finns en poäng i att hitta incitament för generationsboenden, men det kan behövas en annan justering än via lägenhetsavgiften som är en av huvudgrunderna i taxeuppbyggnaden för hus med mer än en bostad.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej!

I 3 års tid har jag varit i kontakt med Er på Nynäshamns kommun angående dom träd som behövs klippas ner ordentligt. Nu är snart det träd som vetter mot Centralgatan så stort att det når upp i Takhöjd med den fastighet som jag driver min butik i.Jag har nu tröttnat på att inget görs åt speciellt det stora trädet som vid full blom skymmer hela min butik från Centralgatan sett. I dessa tider kämpar jag på för att överleva, och vill att dom som kommer som besökare till Nynäshamn också ska hitta till min och mina grannars företag. Något som även ligga i kommunens intresse.

Dom träd som växer i Centrum klipper man ner minst en gång om åren, om inte duvorna har ungar, något som inte förekommer i dom träd utanför Lövlundsvg 3-5I vissa träd här utanför hänger avbrytna och knäckta grenar, ser allmänt misskött ut. Det är ju inte bara i den centralaste delen som det ska vara snyggt.Jag hoppas nu att kommunen tar tag i träden och gör något åt dessa.

DL

Svar

Hej DL

Jag är ingen expert på träd , men vet ändå en del om att det kan finnas lite olika sätt att beskära på och att det även skiljer en del mellan olika trädsorter och bör därför inte yttra mig så kategoriskt. Rent principiellt förstår jag dock ditt problem och även din uppfattning att träden inte utan orsak ska dölja de verksamheter som finns i husen bakom.

Jag vidarebefordrar frågan till vår stadsmiljöavdelning för att de ska kunna se över vad som kan göras. Oavsett trädsort är det dock aldrig bra att skära i dessa för tidigt på året och midsommar brukar vara ett riktmärke för absolut tidigaste möjlighet.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej Harry Bouveng Hur går ni till väga för att förhindra klotter i Kommunen? Varför saneras det så sällan? Jag har anmält klotter till kommunens hemsida ett flertal gånger men klottret sitter fortfarande kvar. Det gäller bland annat gångtunnlar där folk känner sig otrygga.

PF

Svar

Hej PF

Klart att klotter ska bort och det snarast möjligt. Får kolla upp vad som har gått fel med dina felanmälningar, som du ju även ska få återkoppling på.Vi får helt enkelt steppa upp lite avseende detta. Jag har dock inte fått någon sådan signal tidigare, men självklart ska vi bättra oss.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

När ska ni politiker se till att få hit polisen alla dygnets timmar 7 dagar i veckan, så att vi nynäshamnare vågar gå ut på kvälls tid?

Tess

Svar

Hej Tess.

Polisen är en statlig myndighet och vi kan tyvärr inte beordra dem att göra något. Vi gör dock vad vi kan för att försöka få dem att vara närvarande så mycket det går och närvaron har faktiskt ökat och vi jobbar hårt för att öka tryggheten i Nynäshamn.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Tack kommunstyrelsens ordförande för att fått bukt med vandalisering och brott, stenkastning av bilar. Tack för att ni stöder polisens arbete för att skapa trygghet i vår stad.

Erika

Svar

Tack Erika för de orden.
Jag är dock bara en liten kugge i det arbete vi alla behöver hjälpas åt med Men tack ändå.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej Harry!

Texten nedan har jag skickat till Daniel Adborn.
Jag hoppas att du kan hjälpa oss att ändra lite i beslutet att anlägga park, på just det sätt som är planerat.

Vänligen
Marie Jörhorn

"Hej Daniel!

Jag läser i tidningen att ni planerar att bygga park i Stora Vika och förstöra våra möjligheter till valnorgsfirande, om jag förstår ritningen rätt.

Just gräsytan bort mot stranden brukar elden ligga på och på ytorna från elden och bort mot skogen/klubbhuset brukar det finnas en massa aktiviteter för både stora och små.

Det känns mycket märkligt att detta beslut fattats, trots ett motstånd i byn.

Jag var väldigt kritisk när ni renoverade Nynäsvägen, med en 12 cm hög, skärp känt.

Detta utan att ha hämtat in synpunkter från ett ganska aktivt pensionärs- och funktionshindersråd.

Du kanske minns att jag var ganska upprörd när detta presenterades i rådet?

Här är ni på väg att göra samma misstag igen, när ni går på ett medborgarförslag som inte är förankrat i byn.

Vi har en fantastisk idrottsförening, som anordnar valborgs-, midsommarfirande och andra aktiviteter.

Om ni anlägger en park, på just de ytor som föreningen brukar använda, då är det en katastrof, minst sagt.

Byn har funnits sedan 50-talet och i byns storhetsdagar anordnades mycket, med både ovanliga träslag och annat. Det fanns mycket då, som inte finns längre. Som butik t ex.

På senare år är det bara idrottsföreningen som funnits kvar, av det gamla.

Inte lika aktiv som idrottsförening, men väldigt engagerade i att anordna aktiviteter, som är öppna för oss alla.

Jag ber dig, hjälp oss att iaf ändra i beslutet, kanske t o m bygga det uterum, som jag vet att många efterfrågat, men framförallt att ytor för valborgsfirande finns kvar.

Det kan räcka med att vi, de senaste åren, har fått fira utan eld, då brandrisken varit för stor, med vindar och torka.

Återkom gärna om du vill få kontakt med några av våra eldsjälar, där flera är tredje generationens Vikabor, om inte t o m fjärde.

Jag förmedlar gärna kontakten, om du inte redan har kontakt med dem."

Svar

Hej och tack för frågan.

Parkfrågan grundar sig på ett beviljat medborgarförslag som hanteras av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Där är Daniel ordförande och huvudansvarig och det är också han som är bäst lämpad att svara.

Du har ju även sänt frågorna till honom, så du får säkert svar inom kort. Jag ska dock prata med Daniel om frågan.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej Harry!

Texten nedan har jag skickat till Daniel Adborn.
Jag hoppas att du kan hjälpa oss att ändra lite i beslutet att anlägga park, på just det sätt som är planerat.

Vänligen
Marie Jörhorn

"Hej Daniel!

Jag läser i tidningen att ni planerar att bygga park i Stora Vika och förstöra våra möjligheter till valnorgsfirande, om jag förstår ritningen rätt.

Just gräsytan bort mot stranden brukar elden ligga på och på ytorna från elden och bort mot skogen/klubbhuset brukar det finnas en massa aktiviteter för både stora och små.

Det känns mycket märkligt att detta beslut fattats, trots ett motstånd i byn.

Jag var väldigt kritisk när ni renoverade Nynäsvägen, med en 12 cm hög, skärp känt.

Detta utan att ha hämtat in synpunkter från ett ganska aktivt pensionärs- och funktionshindersråd.

Du kanske minns att jag var ganska upprörd när detta presenterades i rådet?

Här är ni på väg att göra samma misstag igen, när ni går på ett medborgarförslag som inte är förankrat i byn.

Vi har en fantastisk idrottsförening, som anordnar valborgs-, midsommarfirande och andra aktiviteter.

Om ni anlägger en park, på just de ytor som föreningen brukar använda, då är det en katastrof, minst sagt.

Byn har funnits sedan 50-talet och i byns storhetsdagar anordnades mycket, med både ovanliga träslag och annat. Det fanns mycket då, som inte finns längre. Som butik t ex.

På senare år är det bara idrottsföreningen som funnits kvar, av det gamla.

Inte lika aktiv som idrottsförening, men väldigt engagerade i att anordna aktiviteter, som är öppna för oss alla.

Jag ber dig, hjälp oss att iaf ändra i beslutet, kanske t o m bygga det uterum, som jag vet att många efterfrågat, men framförallt att ytor för valborgsfirande finns kvar.

Det kan räcka med att vi, de senaste åren, har fått fira utan eld, då brandrisken varit för stor, med vindar och torka.

Återkom gärna om du vill få kontakt med några av våra eldsjälar, där flera är tredje generationens Vikabor, om inte t o m fjärde.

Jag förmedlar gärna kontakten, om du inte redan har kontakt med dem."

Svar

Hej och tack för frågan.

Parkfrågan grundar sig på ett beviljat medborgarförslag som hanteras av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Där är Daniel ordförande och huvudansvarig och det är också han som är bäst lämpad att svara.

Du har ju även sänt frågorna till honom, så du får säkert svar inom kort. Jag ska dock prata med Daniel om frågan.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Nu har vi taköverhuvudgarantin i Nynäshamn. Vad tänker kommun göra för dessa 20 personer som idag är uteliggare. Det börjar bli kallt ute ska dom frysa ihjäl som Sture gjorde.

Finns det ingen lokal med dusch toa kok möjligheter tvättmaskin o torktumlare. Volontärer borde finnas genom stadens kyrkor. Butiker kan skänka nära utgången mat med mera.
Tack för att ni finns.

Catherine Linderholm

Svar

Här kommer svaret på din fråga. Beklagar att det tog lite tid, men jag var tvungen att stämma av fakta med socialförvaltningen.

För att uppfylla den av Socialnämnden beslutade "Tak över huvudet garantin" har Nynäshamns kommuns socialförvaltning slutit ett hyresavtal avseende natthärbärge med vandrarhemmet Sailor Inn. Kommunen hyr två sängplatser förlagda till ett dubbelrum från och med 2019-11-01 till och med 2020-03-31 och 7 nätter/vecka mellan tidigast 18.00 och senast 21.00 till och med 08.00. Utöver sängplats finns WC, dusch samt möjlighet att tvätta sina kläder. Det ges även möjlighet för nattgästen att inta någon form av frukost. Förbud avseende införsel av droger och alkohol förekommer. I de fall kommunens behov av fler sängplatser uppstår finns möjligt att teckna tilläggsavtal med vandrarhemmet, om/när lediga rum finns att tillgå.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Jag blir glad när jag läser att Nynäshamn är på väg att få ett trygghetsboende. MEN, det tycker säkert både du och jag att det är på helt fel plats! Skulle du, när du du är gammal, vilja bo långt från allt det viktiga i samhället. Det är väl bättre att bygga i närheten av centrum. Det finns ju tomt vid församlingshemmet och även på Skolgatan där stadsradhus skulle byggas. Längst ner på Villagatan är så malplacerat som det kan bli! Det här måste väl ändå vara något som kommunen kan bestämma över, även med privat byggherre. Inte vill du, Harry Bouveng, när du blir gammal, bo längst ner på Villagatan och, kanske utan bil försöka ta dig till affärer, hamnen, läkare osv. Nej, stoppa bygget på Villagatan och bygg mer centralt!

Nära havet vill jag bo

Svar

Hej.
Det finns inga planer på trygghetsboende vid Villagatan vad jag känner till.Där kommer i stället ett 55+ boende att byggas av en privat aktör.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej,
i stort sett all media i Sverige idag finns en artikel om effekterna av ett kärnvapenanfall mot Nynäshamn; bland annat står det:

"Människor "förångas" vid atombombens centrum FOI konstaterar att Nynäshamn, i det fiktiva scenariot, skulle förstöras totalt och att de allra flesta i staden skulle dö.

– Nära centrum, det såg vi också i Hiroshima, förångas människokroppar i princip. Det är en ögonblicklig död, säger Stefan Appelgren, enhetschef kärnvapenfrågor FOI, till SVT."

Min fråga:
Hur reagerar du på att Nynäshamn pekas ut, FOI hade ju kunna säga staden "N". Är det inte på sin plats att FOI ber invånarna i Nynäshamn kommun om ursäkt för sitt makabra sätt att redovisa sina forskning?

Det positiva är att vi inte behöver inventera eller bygga nya skyddsrum i Nynäshamn....

KP

Svar

Tack för din fråga gällande FOIs scenario, som ju som du själv skriver är fiktivt.

Håller med om att man säkert kunnat använda en annan beteckning och får ta med frågan till kommande samtal med ansvariga på FOI.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej,
hur länge till ska vi behöva ha avstängningar och söndergrävda vägar runt nybyggnationerna på Nynäsvägen/Industrivägen? Att komma med bil till ICA, Friskis & Svettis, med mera i Sjötelegrafen är hopplöst vissa tider då trafik till Gotland, mm är som värst. Dessutom borde det finnas en gång och cykelväg för dem som kommer söderifrån eller t ex kryssningsfartygen istället för att dom ska behöva springa över vägen.

Kenneth

Svar

Hej Kenneth

Området kring Vaktberget/Telegrafen är på gott och ont det som kanske utvecklas mest framöver. Avstängningarna kring Nynäshamnsbostäders bygge kommer snart att försvinna, men framöver kommer annat byggande att ta vid. Där ingår även gång- och cykelväg. Det kommer så småningom bli mycket bättre, men dessförinnan blir det nog tyvärr ytterligare avstängningar.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej,
hur länge till ska vi behöva ha avstängningar och söndergrävda vägar runt nybyggnationerna på Nynäsvägen/Industrivägen? Att komma med bil till ICA, Friskis & Svettis, med mera i Sjötelegrafen är hopplöst vissa tider då trafik till Gotland, mm är som värst. Dessutom borde det finnas en gång och cykelväg för dem som kommer söderifrån eller t ex kryssningsfartygen istället för att dom ska behöva springa över vägen.

Kenneth

Svar

Hej Kenneth

Området kring Vaktberget/Telegrafen är på gott och ont det som kanske utvecklas mest framöver. Avstängningarna kring Nynäshamnsbostäders bygge kommer snart att försvinna, men framöver kommer annat byggande att ta vid. Där ingår även gång- och cykelväg. Det kommer så småningom bli mycket bättre, men dessförinnan blir det nog tyvärr ytterligare avstängningar.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej!
Kommer det att finnas tillräckligt med resurser för att ha en eller två permanenta ambulanser här i Nynäshamn, fortsättningsvis? För ett par veckor sedan insjuknade NN* i samtidigt tre (3) svårartade sjukdomar, varav två är dödliga, men överlevde! Detta på grund av att det fanns en ambulans tillgänglig här just då!

En av ambulansmännen sa, vid senare tillfälle att han inte trodde NN* skulle överleva, men att det berodde på att ambulansen kom så fort. Så, tack!! för att det fanns ambulans att tillgå! Och nu vädjar jag till Dig att göra allt som står i Din makt att se till att det alltid finns en eller två ambulanser här, stationerade i Nynäshamn. Nog måste det väl finnas tillräckligt med ekonomiska medel till det?

Åsa Andersson

Svar

Hej och tack för frågan

När det gäller ambulans, så är det något som hanteras av landstinget. Från kommunens sida ligger vi på för att ha en så bra situation som möjligt.

Det finns redan ambulans med placering i Nynäshamn, men tyvärr går det inte att garantera att det vid varje tillfälle ska finnas 2 st ambulanser i beredskap här nere. När något händer måste de ju rycka ut för att utföra sina uppdrag.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

* För att inte röja vem frågeställaren hänvisade till kring den känsliga personuppgiften har denna dolts med hänvisning till Dataskyddsförordningen, GDPR.

Fråga

Hur kan det gå så illa att om man haft ett rum på ett äldreboende och när då ens partner dör så åker man ut med hänvisning att man kan få hemtjänst på ett vandrarhem!!?? Jag tänker då givetvis på Jalle som var på nyheterna igår. Han har väl betalat skatt i det här landet och gör det fortfarande, men när man blir gammal och svag har man inget skyddsnät. Ni borde skämmas allihopa.

Klarsson

Svar

Tack för din fråga. När jag ser inslaget i TV4 blir givetvis även jag känslomässigt påverkad och bekymrad över hur ärendet beskrivs och vinklas i reportaget.

Jag har själv inte varit inblandad i handläggningen och i vanliga fall ska man inte kommentera enskilda fall. Men som det även framgår av inslaget, så har ärendet behandlats av Förvaltningsrätten som konstaterat att kommunen hanterat frågan på ett korrekt sätt.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hur kan det gå så illa att om man haft ett rum på ett äldreboende och när då ens partner dör så åker man ut med hänvisning att man kan få hemtjänst på ett vandrarhem!!?? Jag tänker då givetvis på Jalle som var på nyheterna igår. Han har väl betalat skatt i det här landet och gör det fortfarande, men när man blir gammal och svag har man inget skyddsnät. Ni borde skämmas allihopa.

Klarsson

Svar

Tack för din fråga. När jag ser inslaget i TV4 blir givetvis även jag känslomässigt påverkad och bekymrad över hur ärendet beskrivs och vinklas i reportaget.

Jag har själv inte varit inblandad i handläggningen och i vanliga fall ska man inte kommentera enskilda fall. Men som det även framgår av inslaget, så har ärendet behandlats av Förvaltningsrätten som konstaterat att kommunen hanterat frågan på ett korrekt sätt.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

I Moderaternas valprogram fanns ett förslag på att bygga en permanent utescen i Svandammsparken. Är detta ett förslag som fortfarande är aktuellt och som ni driver? Vi som är boende på Floravägen minns sommaren 2018 med höga ljudvolymer från musikkvällar på restaurangerna i hamnen. Om det dessutom tillkommer en musikscen måste de som är boende i närheten av denna få förslaget på remiss innan beslutet fattas av kommunen. Hänsyn måste visas de som bor i området.

Annika Olsson, boende i brf Kronan

Svar

Nynäshamns ekonomi är tungt belastad med många frågor att lösa. Den om permanent utescen är inte en av de som ryms i de åtgärder vi klarar av under detta år, även om frågan inte är helt struken och kan dyka upp framöver. Ingenting kommer dock att göras utan ordentlig dialog.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej, varför är vägen på Ören,Torö, enskild väg? Det är i huvudsak allmänheten som trafikerar, surfare, fågelskådare och turister.
surfare

Svar

Hej.
Kan inte svara exakt på frågan om just Ören, men rent principiellt så är ju en enskild väg, en väg som förvaltas av en vägsamfällighet eller annan privat väghållare, vilket för övrigt är en ganska vanlig driftform utanför tätort.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

I Nynäshamnposten fanns före valet en helsidesannons med löftet om att stoppa all tung trafik på 225:an. Har du nu med makten i knäet vikit feån detta löfte? Det är ju ett helt binärt löfte ni gav?
Bo Svefors
Brevik 1 Lunds Gård
14891 Ösmo

Svar

Hej Bo och tack för frågan.
Målet för moderaterna är att verka för ett stopp för tung genomfartstrafik på väg 225.

Det bygger på förhandlingar med Trafikverket, men även på internt påverkansarbete då vi inte nått en majoritet i styret vilket innebär kompromisser.

Vi tog över ledningen i kommunstyrelsen i början av den här månaden och övriga nämnder från årsskiftet och det kan dröja ett tag innan vissa saker får genomslag.

Hälsningar
Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Varför heter det Nynäshamn?

PL

Svar

Hej PL

Det är kanske inte i första hand är en politisk fråga och någon expert på området är jag inte.

Jag tror att det historiskt är kopplat till Nynäs Gods och det faktum att vi har en hamn.

Vill Du veta bättre än så, rekommenderar jag dig att ställa frågan till Maria Landin här på kommunen. Hon kan med säkerhet ge ett bättre svar än jag på frågan.

Men tack ändå och God Jul.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej

Du verkar ha hyffsat goda kontakter i landstinget när det gäller trafikfrågor. Hur har man egentligen tänkt när det gäller ersättningsbussarna i sommar? Om man ska pendla från Nynäshamn till Handen i sommar så verkar det som om man antingen måste ta buss 35B via Ösmo och Segersäng till Västerhaninge. Där får man leta upp en vanlig lokalbuss som går runt Jordbro för att så småningom komma till Handen eller så får man ta 35X som går direkt till Farsta utan att stanna i Handen och sen ta en vanlig SL-buss tillbaka till Handen. Båda alternativen kommer att ta betydligt längre tid än min vanliga jobbpendling med en tågresa på mellan 25 och 35 min!

Varför kan inte 35X stanna i Handen eller 35B fortsätta från Västerhaninge till Handen? Kanske ska vi uppmana alla att ta 35C med cykel till jobbet och fylla den med jobbpendlare så att Gotlandscyklisterna inte får plats?

Karin

Svar

Hej.

Tidtabellsläggning och linjesträckning är i första hand en tjänstemannafråga som sköts av Trafikförvaltningen. Ersättningstrafik är just vad det heter, ersättning för pendeltågen, under den tid man måste stänga spåren, för att kunna göra nödvändiga arbeten för att säkerställa robustare trafik för framtiden. Man gör dessa arbeten under den tid på året när resandet är som lägst, för att störa så lite som möjligt. Tyvärr går det inte att fånga in alla individuella önskemål i detta. En del upplever att ersättningstrafiken till och med är bättre än ordinarie trafik medan andra (som du) upplever en försämring.

En tröst i mörkret är att det är en kortare tid och att det som sagt leder till ett bättre och robustare system för framtiden.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Finns det någonstans i Nynäshamn eller dess närhet där man kan parkera en bil i cirka en vecka utan att behöva flytta den utan att det kostar något, till exempel vid någon pendeltågsstation?

Undrande

Svar

Hej

Tack för frågan, som dock kanske inte ligger inom politikens område och för att få ett uppdaterat svar, är det nog bäst att ringa till kommunens växel och ställa frågan till någon ansvarig på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Annars finns även information på kommunens webbplats.

Det finns även infartsparkeringar vid pendeltågsstationerna och vid Ösmo Plantshop som är avgiftsfria för de som reser med SL. Hur länge man får stå där bör SLs trafikupplysning kunna svara på.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej

Finns det något sätt att stoppa förvandlingen av hela Sverige och även Nynäshamn till ett flyktingläger. Det ryktas om att Backlura skall bli ett Shariaområde och det innebär jätteproblem på kort och lång sikt, det kommer bli konflikter, våldsdåd med mera.

Nej, jag har INGET för dessa så kallade flyktingar som väller in och lever gott på bidrag i detta land och till råga på allt så skall vi anpassas efter dem och inte tvärtom, det är ju HELT befängt! Tycker ni politiker att deras stenålderskultur (hedersmord, tvångsgifte för barn, könsstympningar med mera) är bättre än svensk demokrati och livsstilen i detta land?

Jag vill veta om de styrande i Nynäs kommer att acceptera shariazoner i Nynäshamn, för då är det verkligen dags att flytta härifrån.

Tack och hälsningar

Joacim

Svar

Hej Joacim.

Rent allmänt är det ju ingen hemlighet att flyktingsituationen i Europa är väldigt bekymmersam och att det på olika sätt kommer att påverka oss, i princip oavsett var vi bor.

Beträffande ryktet Du refererar till så är det första gången jag hör det, men med rykten är det oftast så att de sällan är helt korrekta och frågan om Shariazoner lär sannolikt och förhoppningsvis inte bli aktuell.

Hedersmord etcetera kan givetvis aldrig accepteras på något sätt.

Jag tror nog att Du kan vara ganska trygg i att bo kvar i Nynäshamn både vad gäller detta, men även på annat sätt.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Finns det någonstans i Nynäshamn eller dess närhet där man kan parkera en bil i cirka en vecka utan att behöva flytta den utan att det kostar något, till exempel vid någon pendeltågsstation?

Undrande

Svar

Hej

Tack för frågan, som dock kanske inte ligger inom politikens område och för att få ett uppdaterat svar, är det nog bäst att ringa till kommunens växel och ställa frågan till någon ansvarig på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Annars finns även information på kommunens webbplats.

Det finns även infartsparkeringar vid pendeltågsstationerna och vid Ösmo Plantshop som är avgiftsfria för de som reser med SL. Hur länge man får stå där bör SLs trafikupplysning kunna svara på.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej

Finns det något sätt att stoppa förvandlingen av hela Sverige och även Nynäshamn till ett flyktingläger. Det ryktas om att Backlura skall bli ett Shariaområde och det innebär jätteproblem på kort och lång sikt, det kommer bli konflikter, våldsdåd med mera.

Nej, jag har INGET för dessa så kallade flyktingar som väller in och lever gott på bidrag i detta land och till råga på allt så skall vi anpassas efter dem och inte tvärtom, det är ju HELT befängt! Tycker ni politiker att deras stenålderskultur (hedersmord, tvångsgifte för barn, könsstympningar med mera) är bättre än svensk demokrati och livsstilen i detta land?

Jag vill veta om de styrande i Nynäs kommer att acceptera shariazoner i Nynäshamn, för då är det verkligen dags att flytta härifrån.

Tack och hälsningar

Joacim

Svar

Hej Joacim.

Rent allmänt är det ju ingen hemlighet att flyktingsituationen i Europa är väldigt bekymmersam och att det på olika sätt kommer att påverka oss, i princip oavsett var vi bor.

Beträffande ryktet Du refererar till så är det första gången jag hör det, men med rykten är det oftast så att de sällan är helt korrekta och frågan om Shariazoner lär sannolikt och förhoppningsvis inte bli aktuell.

Hedersmord etcetera kan givetvis aldrig accepteras på något sätt.

Jag tror nog att Du kan vara ganska trygg i att bo kvar i Nynäshamn både vad gäller detta, men även på annat sätt.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Vilka frågor kan man ställa till Dig då? Det framgår ju inte.

/CL

Svar

Hej CL.

Du får ställa de frågor Du vill, men i huvudsak kanske de ska handla om sådant som rör politiska frågor kring Nynäshamn.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

De styrande i kommunen verkar inte vilja yttra sig gällande skola i Ösmo. I dagarna var även Vanstaskolan ämne i regionala nyheterna. Vad tycker du om att 1/3 är obehöriga lärare i just Vanstaskolan?

Okänsliga och obetydliga fråga verkar man gladeligen svara på.
/Sk

Svar

Hej och tack för frågan.

Jag har också sett inslaget i SVT, och självklart är det inte OK med så låg andel obehöriga lärare.

Givetvis måste målet vara att alla lärare ska vara behöriga och ha lärarlegitimation.

Det gäller Vanstaskolan, men även övriga skolor i Kommunen.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej!

Nu är det hög tid att få kännedom om dina tankar runt utvecklingen/upprustningen av Stora Vika och få ta del av hur du ser på Kalkbrottet som ett kommande rekreationsområde för kommunens innevånare och inte en deponiplats för miljöfarligt avfall! Samtidigt vill jag passa på att bjuda in dig till Fjärilens dag den 14 eller 15 juni klockan 11 - 15.

Havsörnen

Svar

Hej och tack för frågan. Det var vi moderater som slog larm först i den här frågan och i ett pressmeddelande till Nynäshamnsposten (som då inte kände till saken) meddelade att vi inte vill ha SAKABs avfall i Stora Vika. Det gjorde vi för att få igång en diskussion.

Vi har också föreslagit ett markbyte, så att kommunen får "rådighet" över marken vi kalkbrottet.

Vi är väl inte helt klara med hur vi ser områdets framtid, men om SAKAB skulle komma dit så finns det inte mycket framtid att prata om.

Det kan säkert finnas flera intressanta saker man kan göra för både rekreation och annat.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Du kommer väl att närvara vid samrådet med SAKAB i Stora vika den 9 oktober klockan 18.30 Stora Vika vandrarhem Marstaplan 3?

Havsörnen

Svar

Hej.

Jag har lagt in det i kalendern och har för avsikt att komma till samrådsträffen på vandrarhemmet.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Vilka frågor kan man ställa till Dig då? Det framgår ju inte.

/CL

Svar

Hej CL.

Du får ställa de frågor Du vill, men i huvudsak kanske de ska handla om sådant som rör politiska frågor kring Nynäshamn.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

De styrande i kommunen verkar inte vilja yttra sig gällande skola i Ösmo. I dagarna var även Vanstaskolan ämne i regionala nyheterna. Vad tycker du om att 1/3 är obehöriga lärare i just Vanstaskolan?

Okänsliga och obetydliga fråga verkar man gladeligen svara på.
/Sk

Svar

Hej och tack för frågan.

Jag har också sett inslaget i SVT, och självklart är det inte OK med så låg andel obehöriga lärare.

Givetvis måste målet vara att alla lärare ska vara behöriga och ha lärarlegitimation.

Det gäller Vanstaskolan, men även övriga skolor i Kommunen.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Hej!

Nu är det hög tid att få kännedom om dina tankar runt utvecklingen/upprustningen av Stora Vika och få ta del av hur du ser på Kalkbrottet som ett kommande rekreationsområde för kommunens innevånare och inte en deponiplats för miljöfarligt avfall! Samtidigt vill jag passa på att bjuda in dig till Fjärilens dag den 14 eller 15 juni klockan 11 - 15.

Havsörnen

Svar

Hej och tack för frågan. Det var vi moderater som slog larm först i den här frågan och i ett pressmeddelande till Nynäshamnsposten (som då inte kände till saken) meddelade att vi inte vill ha SAKABs avfall i Stora Vika. Det gjorde vi för att få igång en diskussion.

Vi har också föreslagit ett markbyte, så att kommunen får "rådighet" över marken vi kalkbrottet.

Vi är väl inte helt klara med hur vi ser områdets framtid, men om SAKAB skulle komma dit så finns det inte mycket framtid att prata om.

Det kan säkert finnas flera intressanta saker man kan göra för både rekreation och annat.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Fråga

Du kommer väl att närvara vid samrådet med SAKAB i Stora vika den 9 oktober klockan 18.30 Stora Vika vandrarhem Marstaplan 3?

Havsörnen

Svar

Hej.

Jag har lagt in det i kalendern och har för avsikt att komma till samrådsträffen på vandrarhemmet.

Hälsningar
Harry Bouveng
Oppositionsråd (M)
Nynäshamns Kommun

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?