Om allmänna val

I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Det finns fyra allmänna val i Sverige

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa gång blir år 2022.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Näst gång det blir val till Europaparlamentet är år 2024.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden.

Fullmäktige i Nynäshamns kommun

Resultatet i kommunvalet påverkar hur många mandat, det vill säga platser, i kommunfullmäktige varje parti får. Kommunfullmäktige i Nynäshamn har 41 mandat som ska fördelas mellan de partier som fått mer än 2% av rösterna.

Efter valet 2014 styrdes Nynäshamns kommun av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Det gjordes med stöd av Vänsterpartiet och Pensionärspartiet. Efter valet 2018 byter kommunen styre genom att Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet tar över. Alliansstyret får stöd av Sorundanet och Pensionärspartiet. Tillsammans har de 21 av 41 mandat i kommunfullmäktige och är därför majoritet.

Här kan du se mandatfördelningen i Nynäshamns kommunfullmäktige efter valet 2018 och skillnaden från efter valet 2014:‌

Skriv tabellbeskrivning här

PARTI

MANDAT 2014

MANDAT 2018

+/-

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

11

10

-1

Centerpartiet

2

2

0

Kristdemokraterna

1

2

+1

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

3

2

-1

Miljöpartiet de gröna

3

2

-1

Moderaterna

10

10

0

Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun

1

1

0

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

3

4

+1

Sverigedemokraterna

4

6

+2

Vänsterpartiet


3

2

-1


Är du nyfiken på vem som representerar ditt parti i kommunfullmäktige kan du titta på valmyndighets sammanställning av valda ledamöter och ersättare i Nynäshamns kommuns fullmäktige.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?