Sök

Politiska sammanträden och protokoll

Här hittar du årets protokoll från alla kommunens nämnder, när möten hålls och kallelser till dessa. 

Protokoll

Protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av de protokoll som har justerats och de publiceras någon eller några dagar efter att det har anslagits på Anslagstavlan. Detta beror på att protokollet expedieras till berörda nämnder, förbund och/eller myndigheter innan det publiceras. Det sker även en handpåläggning innan protokollet kan publiceras på webbplatsen. Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollet beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR. Om det saknas bilagor, som exempelvis särskilda yttrande, beror det på att filen inte finns tillgänglig i rätt format.

Vill du ta del av protokollen efter justering med justeringsmännens underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta respektive nämnd.

Kallelser/dagordningar

Här hittar du även nämndernas dagordningar innevarande år. Till vissa av ärendena finns det ytterligare beslutsunderlag. Vill du ta del av dessa beslutsunderlag och tidigare års dagordningar för en nämnd kontakta respektive nämnd.

På webbplatsen presenterar vi årets protokoll samt protokoll tre år bakåt i tiden.

Söker du ännu tidigare protokoll är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden

Välkommen till Folkets hus för att delta på kommunfullmäktiges möten. Kommunfullmäktiges budgetsammanträde börjar klockan 15.00, övriga sammanträden börjar klockan 19.00.

 • Kommunfullmäktige 9 december 2021
 • Kommunfullmäktige 13 januari 2022
 • Kommunfullmäktige 10 februari 2022
 • Kommunfullmäktige 10 mars 2022
 • Kommunfullmäktige 21 april 2022
 • Kommunfullmäktige 12 maj 2022
 • Kommunfullmäktige 16 juni 2022
 • Kommunfullmäktige 15 september 2022
 • Kommunfullmäktige 13 oktober 2022
 • Kommunfullmäktige 27 oktober 2022
 • Kommunfullmäktige 9 november 2022
 • Kommunfullmäktige 10 november 2022 budget
 • Kommunfullmäktige 8 december 2022

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsen 2 december 2021 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 16 december 2021
 • Kommunstyrelsen 20 januari 2022
 • Kommunstyrelsen 17 februari 2022
 • Kommunstyrelsen 17 mars 2022
 • Kommunstyrelsen 24 mars 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 7 april 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 21 april 2022
 • Kommunstyrelsen 19 maj 2022
 • Kommunstyrelsen 31 maj 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 14 juni 2022
 • Kommunstyrelsen 1 september 2022
 • Kommunstyrelsen 22 september 2022
 • Kommunstyrelsen 29 september 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 20 oktober 2022
 • Kommunstyrelsen 27 oktober 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 17 november 2022
 • Kommunstyrelsen 1 december 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 15 december 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 december 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 december 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 februari 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 april 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 maj 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 juni 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 augusti 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 september 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 oktober 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 oktober 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 november 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 december 2022

Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott

Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 13 december 2021
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 3 februari 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 24 februari 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 7 april 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 5 maj 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 2 juni 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 22 juni 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 18 augusti 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 8 september 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 6 oktober 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 26 oktober 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 30 november 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 22 december 2022

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Barn- och utbildningsnämnden 27 januari 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 24 februari 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 24 mars 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 28 april 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 26 maj 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 25 augusti 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 22 september 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 24 november 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 15 december 2021

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 februari 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 mars 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17 mars 2021 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13 april 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 maj 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 maj 2021 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 juni 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 11 augusti 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8 september 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8 september 2021 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 oktober 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 november 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 november 2021 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 november 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 22 februari 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 8 mars 2021 (extra sammanträde)
 • Kultur- och fritidsnämnden 26 april 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 24 maj 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 14 juni 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 20 september 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 15 november 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 14 december 2021

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 8 februari 2021
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2021
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 10 maj 2021
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 31 maj 2021
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 6 september 2021
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 1 november 2021
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 29 november 2021

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 1 september 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 29 september 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2 november 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, temadag 16 november 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 25 november 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 22 december 2021

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 21 september 2021, temadag
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 19 oktober 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 28 oktober 2021, temadag
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 9 november 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 7 december 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Samhällsbyggnadsnämnden 12 januari 2021 (8.30 konstituerande)
 • Samhällsbyggnadsnämnden 26 januari 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 16 februari
 • Samhällsbyggnadsnämnden 10 mars 2021 Temadag´
 • Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 27 april 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 25 maj Temadag tertial 1
 • Samhällsbyggnadsnämnden 22 juni 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 24 augusti 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 21 september 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 28 september 2021 Temadag 8.30, tertial 2
 • Samhällsbyggnadsnämnden 12 oktober 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 23 november 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 30 november 2021 Temadag
 • Samhällsbyggnadsnämnden 7 december 2021

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 januari 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2 februari 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 mars 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 13 april 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 maj 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 8 juni 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 10augusti 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 7 september 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 28 september 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 november 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 23 november 2021

Socialnämnden

Socialnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Socialnämnden 5 januari 2021
 • Socialnämnden 3 februari 2021
 • Socialnämnden 3 mars 2021
 • Socialnämnden 31 mars 2021
 • Socialnämnden 28 april 2021
 • Socialnämnden 26 maj 2021
 • Socialnämnden 23 juni 2021
 • Socialnämnden 1 september 2021
 • Socialnämnden 29 september 2021
 • Socialnämnden 27 oktober 2021
 • Socialnämnden 24 november 2021
 • Socialnämnden 15 december 2021

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Socialnämndens arbetsutskott 20 januari 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 17 februari 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 17 mars 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 14 april 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 12 maj 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 9 juni 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 18 augusti 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 15 september 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 13 oktober 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 10 november 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 1 december 2021

Näringslivsberedningen

Näringslivsberedningens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Näringslivsberedningen 4 maj 2021
 • Näringslivsberedningen 14 juni 2021 - Inställt
 • Näringslivsberedningen 30 augusti 2021
 • Näringslivsberedningen 28 september 2021

Valnämnden

Valnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Valnämnden 19 januari 2022
 • Valnämnden 16 februari 2022
 • Valnämnden 16 mars 2022
 • Valnämnden 6 april 2022
 • Valnämnden 18 maj 2022
 • Valnämnden 8 juni 2022
 • Valnämnden 17 augusti 2022
 • Valnämnden 14 september 2022 (valnämndens preliminära rösträkning)
 • Valnämnden 26 oktober 2021

Södertörns upphandlingsnämnd

Protokoll

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsidan för protokoll

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?