Politiska sammanträden och protokoll

Här hittar du årets protokoll från alla kommunens nämnder, när möten hålls och kallelser till dessa. 

Protokoll

Protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av de protokoll som har justerats och de publiceras någon eller några dagar efter att det har anslagits på Anslagstavlan. Detta beror på att protokollet expedieras till berörda nämnder, förbund och/eller myndigheter innan det publiceras. Det sker även en handpåläggning innan protokollet kan publiceras på webbplatsen. Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollet beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR. Om det saknas bilagor, som exempelvis särskilda yttrande, beror det på att filen inte finns tillgänglig i rätt format.

Vill du ta del av protokollen efter justering med justeringsmännens underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta respektive nämnd.

Kallelser/dagordningar

Här hittar du även nämndernas dagordningar innevarande år. Till vissa av ärendena finns det ytterligare beslutsunderlag. Vill du ta del av dessa beslutsunderlag och tidigare års dagordningar för en nämnd kontakta respektive nämnd.

På webbplatsen presenterar vi årets protokoll samt protokoll tre år bakåt i tiden.

Söker du ännu tidigare protokoll är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Välkommen till Folkets hus för att delta på kommunfullmäktiges möten. Kommunfullmäktiges budgetsammanträde börjar klockan 15.00, övriga sammanträden börjar klockan 19.00.

 • Kommunfullmäktige 13 januari 2022
 • Kommunfullmäktige 10 februari 2022
 • Kommunfullmäktige 10 mars 2022
 • Kommunfullmäktige 21 april 2022
 • Kommunfullmäktige 12 maj 2022
 • Kommunfullmäktige 16 juni 2022
 • Kommunfullmäktige 15 september 2022
 • Kommunfullmäktige 13 oktober 2022
 • Kommunfullmäktige 27 oktober 2022 (Nya fullmäktige sammanträder)
 • Kommunfullmäktige 9 november 2022
 • Kommunfullmäktige 10 november 2022 budget
 • Kommunfullmäktige 8 december 2022

Kommunstyrelsens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsen 20 januari 2022
 • Kommunstyrelsen 17 februari 2022
 • Kommunstyrelsen 17 mars 2022
 • Kommunstyrelsen 24 mars 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 7 april 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 21 april 2022
 • Kommunstyrelsen 19 maj 2022
 • Kommunstyrelsen 31 maj 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 16 juni 2022
 • Kommunstyrelsen 1 september 2022
 • Kommunstyrelsen 22 september 2022
 • Kommunstyrelsen 29 september 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 20 oktober 2022
 • Kommunstyrelsen 27 oktober 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 17 november 2022
 • Kommunstyrelsen 1 december 2022 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 15 december 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 februari 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 april 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 maj 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 juni 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 augusti 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 september 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 oktober 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 oktober 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 november 2022
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 december 2022

Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 3 februari 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 24 februari 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 7 april 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 5 maj 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 2 juni 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 22 juni 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 18 augusti 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 8 september 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 6 oktober 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 26 oktober 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 30 november 2022
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 22 december 2022

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Barn- och utbildningsnämnden 26 januari 2022
 • Barn- och utbildningsnämnden 23 februari 2022
 • Barn- och utbildningsnämnden 23 mars 2022
 • Barn- och utbildningsnämnden 20 april 2022
 • Barn- och utbildningsnämnden 25 maj 2022
 • Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2022
 • Barn- och utbildningsnämnden 24 augusti 2022 (inställt)
 • Barn- och utbildningsnämnden 21 september 2022
 • Barn- och utbildningsnämnden 26 oktober 2022
 • Barn- och utbildningsnämnden 23 november 2022
 • Barn- och utbildningsnämnden 14 december 2022

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.


 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 januari 2022
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 februari 2022 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 mars 2022
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 april 2022
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 11 maj 2022 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 juni 2022
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 augusti 2022
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 september 2022 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 oktober 2022
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 november 2022
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 november 2022 tillsammans med socialnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kultur- och fritidsnämnden 14 december 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 31 januari 2022
 • Kultur- och fritidsnämnden 7 mars 2022
 • Kultur- och fritidsnämnden 23 maj 2022
 • Kultur- och fritidsnämnden 13 juni 2022
 • Kultur- och fritidsnämnden 19 september 2022
 • Kultur- och fritidsnämnden 24 oktober 2022
 • Kultur- och fritidsnämnden 21 november 2022
 • Kultur- och fritidsnämnden 12 december 2022

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 29 november 2021
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 17 januari 2022
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 21 februari 2022
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 9 maj 2022
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 30 maj 2022
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 5 september 2022
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 10 oktober 2022
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 7 november 2022
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 28 november 2022

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 25 januari 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 22 februari 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 22 mars 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 26 april 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 24 maj 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 3 juni 2022, extrainsatt
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 14 juni 2022, extrainsatt
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 21 juni 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 30 augusti 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 20 september 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, temadag 18 oktober 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 25 oktober 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 22 november 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 13 december 2022

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utskotts sammanträden

Arbetsutskottets möten är inte öppna för allmänheten.

 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 11 januari 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 8 februari 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 8 mars 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 5 april 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 10 maj 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 7 juni 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 16 augusti 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 6 september 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 11 oktober 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 8 november 2022
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 29 november 2022

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Samhällsbyggnadsnämnden 18 januari 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden 25 januari 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden 15 februari 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens temadag 15 mars 2022, kl. 13.00 (Årsredovisning)
 • Samhällsbyggnadsnämnden 22 mars 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden 19 april 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden 17 maj 2021, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens temadag 24 maj 2022, kl. 9.00 (Tertial 1)
 • Samhällsbyggnadsnämnden 21 juni 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden 23 augusti 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden 20 september 2022, kl. 13.00 (Tertial 2)
 • Samhällsbyggnadsnämnden temadag 11 oktober 2022, kl. 9.00 (Verksamhetsplan)
 • Samhällsbyggnadsnämnden 18 oktober 2022, kl 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden 15 november 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden temadag 22 november 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämnden 13 december 2022, kl 13.00

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 januari 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1 februari 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 8 mars 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 april 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 maj 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 7 juni 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 augusti 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 september 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 oktober 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1 november 2022, kl. 13.00
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 29 november 2022, kl. 13.00

Socialnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Socialnämnden 2 februari 2022
 • Socialnämnden 2 mars 2022
 • Socialnämnden 9 mars 2022
 • Socialnämnden 30 mars 2022
 • Socialnämnden 27 april 2022
 • Socialnämnden 25 maj 2022
 • Socialnämnden 22 juni 2022
 • Socialnämnden 24 augusti 2022
 • Socialnämnden 21 september 2022
 • Socialnämnden 29 september 2022
 • Socialnämnden 19 oktober 2022
 • Socialnämnden 16 november 2022
 • Socialnämnden 14 december 2022

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Socialnämndens arbetsutskott 19 januari 2022
 • Socialnämndens arbetsutskott 16 februari 2022
 • Socialnämndens arbetsutskott 16 mars 2022
 • Socialnämndens arbetsutskott 13 april 2022
 • Socialnämndens arbetsutskott 11 maj 2022
 • Socialnämndens arbetsutskott 8 juni 2022
 • Socialnämndens arbetsutskott 10 augusti 2022
 • Socialnämndens arbetsutskott 7 september 2022
 • Socialnämndens arbetsutskott 5 oktober 2022
 • Socialnämndens arbetsutskott 2 november 2022
 • Socialnämndens arbetsutskott 30 november 2022

Protokoll

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsidan för protokoll

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?