Val 2022

Söndagen den 11 september 2022 var det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Här hittar du information om hur valen går till.

Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, region- och kommunfullmäktige bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Det är valnämnden i Nynäshamns kommun som ansvarar för att du som bor i kommunen ska kunna rösta på ett rättssäkert och tillgängligt sätt.

Val till riksdagen

Riksdagen består av 349 ledamöter och ​är den högsta beslutande församlingen i landet. Riksdagen är landets lagstiftande organ och har ansvaret att fastställa statsbudgeten, det vill säga besluta om landets utgifter och inkomster.

Val till regionfullmäktige

I regionfullmäktige beslutar de förtroendevalda ledamöterna om frågor som i första hand rör hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Nynäshamns kommun tillhör region Stockholm som har 149 ledamöter.

Val till kommunfullmäktige

De förtroendevalda ledamöterna i kommunfullmäktige beslutar om den mesta samhällsservicen som finns där du bor. Det handlar till exempel om förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, bygglov samt frågor som rör vatten och avlopp. I Nynäshamns kommfunfullmäktige finns 41 ledamöter.

Valnattsresultat

När vallokalerna stänger kl. 20.00 öppnar röstmottagarna valurnorna och rösterna räknas en första gång. När alla vallokaler över hela landet har rapporterat in resultaten gör Valmyndigheten preliminära mandatfördelningar, det vill säga hur platserna i riksdag, region- och kommunfullmäktige fördelas efter valresultatet.

Uppsamlingsräkningen

Onsdagen den 14 september genomförs valnämndens preliminära rösträkning, uppsamlingsräkningen. Då behandlas de förtidsröster som röstmottagarna underkänt i vallokalen, samt de röster som inte behandlats på valdagen, exempelvis förtidsröster som kom in sent eller kom in till kommunen efter valdagen från andra kommuner och brevröster från utlandet.

Slutligt resultat

Den 12 september påbörjar Länsstyrelsen den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige. Valmyndigheten fastställer ett slutligt valresultat till Riksdagen ungefär en vecka efter valdagen och Länsstyrelsen fastställer valresultatet i region- och kommunfullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

Rösträkningen är offentlig

All rösträkning är offentlig för den som vill följa förrättningen. Uppsamlingsräkningen sker i Folkets hus Nynäshamn, lokal Sundet med start klockan 09:30.

Du kan löpande följa valresultatet på Valmyndighetens hemsida

Från vallokal till valresultat

Se Valmyndighetens film som förklarar hur rösträkningen går till.

På Valmyndighetens hemsida finns information om det svenska valsystemet på lättläst svenska och på teckenspråk samt på andra språk.

Valmyndigheten provides information about the election in other languages.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?