Sök

Val 2022

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Som röstmottagare finns det möjlighet att arbeta på valdagen, under förtidsröstningen eller både och. Din uppgift som röstmottagare är att medverka till att valet genomförs på ett korrekt, effektivt och rättssäkert sätt. För rollen som röstmottagare tänker vi att du:

 • Är över 18 år.
 • Har ett hjälpsamt och vänligt sätt.
 • Är serviceinriktad och noggrann.
 • Inte kandiderar för ett parti i Nynäshamns kommun.

Röstmottagare från samma familj kan inte tjänstgöra i samma valdistrikt.

Läs ett reportage om vad uppdraget som röstmottagare går ut på.

Röstmottagare på valdagen

På valdagen öppnar vallokalerna klockan 08 och stänger klockan 20. Därefter ska rösterna sorteras, räknas och valresultatet ska rapporteras. Uppdraget som röstmottagare pågår hela dagen och är inte slut förrän rösterna är räknade och rapporterade. Som röstmottagare kommer du att schemaläggas och du får pauser och lunchrast. En ersättning för din arbetsinsats utgår också. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ställa iordning vallokalen dagen före valet, upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt att efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Röstmottagare till förtidsröstningen

Förtidsröstningen pågår från den 24 augusti till den 11 september 2022 och ditt arbete som röstmottagare kan vara förlagt under både dagen och kvällen. Vi ser gärna att våra röstmottagare kan arbeta längre pass, såsom halvdag/heldag. I arbetsuppgifterna ingår det att ta emot röster samt upprätthålla god ordning i röstlokalen. En ersättning för din arbetsinsats utgår också.

Du behöver gå en obligatorisk utbildning

Alla röstmottagare måste gå en obligatorisk utbildning. Utbildningen är några timmar lång och sker på kvällstid.

Alla vallokaler i Nynäshamns kommun

Distrikt

Lokal

Plats

1. Sandhamn

Gröndalsskolan

Matsal

2. Estö östra

Gröndalsskolan

Matsal

3. Estö västra

Gröndalsskolan

Matsal

4. Centrala Nynäshamn

Gröndalsskolan

Huvudentrén

5. Gröndal

Gröndalsskolan

A-huset, södra korridoren

7. Via

Viaskolan

Rum i vänstra korridoren

8. Kullsta

Viaskolan

Rum i högra korridoren

9. Nicksta

Cykelskogens Förskola

Matsal

10. Vaktberget

Viaskolan

Rum i högra korridoren

11. Hacktorp

Viaskolan

Matsal

13. Ösmo västra

Vanstaskolan

Matsal

14. Ösmo östra

Vanstaskolan

Matsal

15. Ösmo södra

Tallbackaskolan

Matsal

16. Ösmo norra

Tallbackaskolan

Gymnastiksal

17. Torö

Före detta Torö skola

Torös pedagogiska omsorg

18. Sorunda södra

Före detta Vika skola

Matsal

19. Sorunda mellersta

Sorunda församlingshem

Samlingssalen

20. Sorunda norra

Fagerviks skola

Matsal

När det är val kan du förtidsrösta fram till och med valdagen, var som helst i hela landet. Förtidsröstningen pågår från 24 augusti till 11 september 2022.

För att förtidsrösta behöver du ta med dig en id-handling och ett röstkort. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling. Om du saknar ett röstkort kan du beställa ett nytt.

Utöver att rösta på valdagen eller förtidsrösta har du även möjlighet att;

 • rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat.
 • Rösta via bud.
 • Rösta med en ambulerande röstmottagare

Här kan du förtidsrösta

Lokal

Datum

Klockan

Folkets hus Nynäshamn

24-26 augusti


10-19

Folkets hus Nynäshamn

27-28 augusti

11-15

Folkets hus Nynäshamn

29 augusti-2 september

10-19

Folkets hus Nynäshamn

3-4 september

11-15

Folkets hus Nynäshamn

5-9 september

10-20

Folkets hus Nynäshamn

10 september

10-16

Folkets hus Nynäshamn

11 september

08-20

Centrumhuset Ösmo

24-26 augusti

15-18

Centrumhuset Ösmo

29-31 augusti

11-15

Centrumhuset Ösmo

1-2 september

15-18

Centrumhuset Ösmo

5-6 september

11-15

Centrumhuset Ösmo

7-9 september

15-18

Sorunda församlingshem

5-9 september

16-20

Backluravägen 31C Hyresgästyföreningens lokal

24-25 augusti

17-19

Backluravägen 31C Hyresgästföreningens lokal

30-31 augusti

15-17

Backluravägen 31C Hyresgästföreningens lokal

3-4 september

11-15

Backluravägen 31C Hyresgästföreningens lokal

6 september

15-17

Backluravägen 31C Hyresgästföreningens lokal

7-8 september

17-19

Sjötelegrafen Nynäshamn

24-26 augusti

10-19

Sjötelegrafen Nynäshamn

27-28 augusti

10-15

Sjötelegrafen Nynäshamn

29 augusti-2 september

10-19

Sjötelegrafen Nynäshamn

3-4 september

10-15

Sjötelegrafen Nynäshamn

5-9 september

10-19

Sjötelegrafen Nynäshamn

10 september

10-15

Den andra söndagen i september vart fjärde år hålls alltid ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till Europaparlamentet. Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, region- och kommunfullmäktige bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

I regeringsformen, som är en av våra grundlagar, står det att all makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Folkstyrelsen genomförs genom ett så kallat representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Det är Nynäshamns kommuns valnämnd som ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, region- eller kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Val till Riksdagen

Riksdagen består av 349 ledamöter och ​är den högsta beslutande församlingen i landet. Riksdagen är landets lagstiftande organ och har ansvaret att fastställa statsbudgeten, det vill säga besluta om landets utgifter och inkomster.

Val till Regionfullmäktige

I regionen handläggs för regionen gemensamma ärenden, i första hand avseende hälso- och sjukvård, samt kollektivtrafik. Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ.
Nynäshamns kommun tillhör Region Stockholm som har 149 ledamöter.

Val till Kommunfullmäktige

Med kommun menas ett geografiskt avgränsat område för lokalt självstyre. Totalt finns det 290 kommuner i Sverige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
Nynäshamns kommunfullmäktige har 41 ledamöter.

 

Funderar du på hur du ska rösta i valet den 11 september? Partier kan ända fram till 12 augusti 2022 anmäla att de ska delta i valet. En uppdaterad lista finns fram tills dess hos Valmyndigheten.

Du kan få hjälp att rösta med ambulerande röstmottagare eller bud om du inte själv kan ta dig till en vallokal.

Rösta med hjälp av en ambulerande röstmottagare

En ambulerande röstmottagare är en förordnad röstmottagare som kommer hem till dig och hjälper dig att rösta. De ambulerande röstmottagarna är kopplade till en röstningslokal och de kommer att transportera din röst dit.

Du behöver ditt röstkort och en ID-handling för att rösta. Om du vill personrösta behöver du skaffa namnvalsedlar själv. Du kan få rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare om du inte kan ta dig till en lokal för röstning på grund av:

 • sjukdom.
 • Ålder.
 • Funktionsvariation.

För att få rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare behöver du boka en tid. Det gör du genom att skicka e-post till valnamnden@nynashamn.se eller ringa 08-520 680 26.

Rösta med hjälp av ett bud

När du röstar med bud transporterar någon i din närhet din röst till din vallokal eller en röstningslokal. Budet måste vara 18 år och uppfylla särskilda krav för bud. För att rösta med bud behöver du särskilt material som du kan beställa hos Valmyndigheten eller hos oss på kommunen. Du får rösta med hjälp av bud om du inte kan ta dig till en lokal för röstning på grund av:

 • Sjukdom.
 • Ålder.
 • Funktionsvariation.
 • Att du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du även budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Region- och kommunfullmäktige

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige. Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i en blankett och skicka den till Skatteverket.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?