Befolkningsstatistik

Hur många som bor i kommunen styr inte bara vår ekonomi, utan även behovet av barnomsorg, skolplatser, äldreomsorg, bostadsbyggande och stadsplanering. Befolkningsstatistiken, utifrån kön och ålder, är därför mycket viktig för kommunens långsiktiga planeringsarbete. Varje år tas därför en befolkningsprognos fram som bygger på antaganden om hur befolkningen har fött barn, avlidit, flyttat till kommunen samt flyttat från kommunen.

Kommunens befolkningsprognos

Den senaste befolkningsprognosen för Nynäshamns kommun och gäller för perioden 2021-2030. En viktig komponent i befolkningsprognosen är byggnationen av nya bostäder. Inför framtagandet av befolkningsprognosen har det gjorts en kvalitativ bedömning av bostadsbyggandet och antalet bostäder som kan antas bli färdigställda under prognosperioden.

Prognosen baseras på befolkningen uppdelad på kön och ålder i ettårsklasser per den 31 december 2020.

Kommunfakta från SCB

Statistikmyndigheten SCB tillhandahåller statistik om kommunen och våra invånare. Här finns bland annat uppgifter om våra invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning, men även statistik om vår ekonomi och bostäder samt mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Kontakt

Åsa Nyberg

statistiker
08-520 68 155
asa.nyberg@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?