Kommunfakta

Här kan du ta del av kort fakta om Nynäshamns kommuns geografi, befolkning och näringsliv.

Kort fakta

I Nynäshamn har du nära till allt det viktiga i livet. Kustnära områden med fri havshorisont. En levande stadskärna, fantastisk skärgård och vidsträckta kulturlandskap. En trygg och barnvänlig småstadsmiljö, i storstadens direkta närhet.

 • 50 minuter från Stockholm City
 • 1 900 soltimmar per år
 • Ingen boende har längre än 9 kilometer till havet
 • 1553 öar
 • 100 mil kust i kommunen
 • 5 pendeltågsstationer
 • 5 färjeförbindelser med Gotland, Polen och Lettland

Geografi

Katbild över kommunen

I Nynäshamn finns det gott om både kustnära områden med fri havshorisont och vidsträckta kulturlandskap och grönområden. Nynäshamn är den sydligaste kommunen inom Stockholms län och den enda där du ser havshorisonten från fastlandet. Ingen som bor i kommunen har längre än nio kilometer till havet. Utöver fastlandet består kommunen av 1553 öar, varav 13 har året runt boende.

Kommundelar

 • Nynäshamn
 • Sorunda
 • Ösmo
 • Torö

Förbindelser

Till Nynäshamn tar du dig via bil, väg 73 från Stockholm, buss, pendeltåg eller skärgårdsbåt. Från Gotland, Polen och Lettland går även dagligen färjebåtar.

Näringsliv

Nynäshamn är en tillväxtkommun. Det finns cirka 3000 företag inom kommunen och 7653 arbetstillfällen (2019). Näringslivet består av allt från stora företag som oljeraffinaderiet Nynas AB till enmansföretag. Nynäshamns kommun är idag den största arbetsgivaren med cirka 2000 medarbetare som tillsammans servar kommunens invånare och företagare.

I statistikdatabasen Kolada och undersökningen Insikt kan du läsa mer om näringslivet i kommunen.

Befolkning

 • Antal invånare: 28 811 invånare sista december 2020
 • Medelålder: 42,7 år per december 2019
 • Antal nationaliteter: minst 73 stycken
 • 2020 flyttade 2 163 personer in till kommunen och 1 954 personer lämnade kommunen

I SCB:s tjänst "Kommuner i siffror" kan du läsa mer om våra invånare

Boende

I Nynäshamn finns det en blandning av småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Den stora majoriteten av boenden utgörs av småhus, men det planeras för många nya bostads- och hyresrätter de närmaste åren.

I SCB:s tjänst "Kommuner i siffror" kan du läsa mer om var och hur nynäshamnarna bor

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: