Val i kommunen

På den här sidan hittar du information om allmänna val i kommunen. Nästa allmänna val hålls i juni 2024, då är det val till Europaparlamentet.

Det finns fyra allmänna val i Sverige

 • till riksdagen
 • till regionfullmäktige
 • till kommunfullmäktige
 • till Europaparlamentet

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Det är valnämnden i Nynäshamns kommun som ansvarar för att du som bor i kommunen ska kunna rösta på ett rättssäkert och tillgängligt sätt. På kommunens webbplats finns statistik över valresultat och mandatfördelning från tidigare års val till kommunfullmäktige.

Vill du göra en insats för demokratin?

Just nu söker vi dig som vill vara röstmottagare i valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024. Vi behöver både röstmottagare för själva valdagen och till förtidsröstningen som pågår mellan 22 maj till 9 juni. Läs mer om uppdraget nedan och lämna en intresseanmälan.

Som röstmottagare har du en viktig roll i att bidra till att valet genomförs på ett rättssäkert, tryggt och tillgängligt sätt. Innan du börjar ditt uppdrag måste du genomföra en obligatorisk utbildning. Som ersättning för ditt genomförda uppdrag får du ett skattepliktigt arvode.

För att kunna genomföra valet behöver vi vara många som hjälper till. Vi räknar med att rekrytera cirka 220 röstmottagare och önskar en blandning i ålder, kön och bakgrund. Vi söker dig som har ett hjälpsamt och vänligt sätt, är serviceinriktad och noggrann.

Är du intresserad? Då tycker vi att du ska anmäla ditt intresse på knappen nedan. Valnämndens kansli går igenom alla intresseanmälningar och sköter rekryteringen. Det är sedan Valnämnden som formellt beslutar om vilka som får vara röstmottagare. Vi räknar med att påbörja arbetet med bemanningen i februari 2024. Men anmälan är öppen redan nu.

Beskrivning av uppdrag och ersättning

Vi rekryterar både röstmottagare, ordförande och vice ordförande till våra vallokaler, samt röstmottagare till förtidsröstningen.

Uppdragsbeskrivning förtidsröstning

Som röstmottagare i förtidsröstningen ansvarar du för att upprätthålla god ordning i röstningslokalen och ta emot röster. När röstningslokalen har stängt ansvarar röstmottagaren för att sammanställa inkomna röster.

Arvode
Röstmottagare: 300 kronor i timmen samt 500 kronor för obligatorisk utbildning.

Arbetstider
Röstningslokalerna har öppet från 22 maj till och med 9 juni både vardagar och helger och finns över hela kommunen. Öppettiderna är ännu inte beslutade men kan variera mellan klockan 08.00 och 21.00. Röstmottagare får i god tid ett schema för när de ska tjänsgöra under perioden.

Uppdragsbeskrivning vallokal

Som röstmottagare, ordförande och vice ordförande ansvarar du för att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Ordförande och vice ordförande har övergripande ansvar att leda och fördela arbetet i vallokalen.

Arvode
Röstmottagare på valdagen: 2 400 kronor
Ordförande: 4 000 kronor
Vice ordförande: 3 400 kronor.
I arvodet ingår den obligatoriska utbildningen.

Arbetstider
På valdagen den 9 juni arbetar du från klockan 07.30 på morgonen till dess att vallokalerna stänger på kvällen och rösterna är räknade, vilket kan bli sent. Under dagen kommer du att ha planerade pauser och matrast.

Dagen före valet, den 8 juni, kommer du att hjälpa till med att iordningställa vallokalen.

Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, region- och kommunfullmäktige bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Val till riksdagen

Riksdagen består av 349 ledamöter och ​är den högsta beslutande församlingen i landet. Riksdagen är landets lagstiftande organ och har ansvaret att fastställa statsbudgeten, det vill säga besluta om landets utgifter och inkomster.

Val till regionfullmäktige

I regionfullmäktige beslutar de förtroendevalda ledamöterna om frågor som i första hand rör hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Nynäshamns kommun tillhör region Stockholm som har 149 ledamöter.

Val till kommunfullmäktige

De förtroendevalda ledamöterna i kommunfullmäktige beslutar om den mesta samhällsservicen som finns där du bor. Det handlar till exempel om förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, bygglov samt frågor som rör vatten och avlopp. I Nynäshamns kommfunfullmäktige finns 41 ledamöter.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa gång det blir val till Europaparlamentet är år 2024. I parlamentet finns 705 ledamöter.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden.

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Region- och kommunfullmäktige

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Europaparlamentet

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige. Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i en blankett och skicka den till Skatteverket.

Förtidsrösta

Fram till valdagen har du möjlighet att rösta i vilken förtidsröstningslokal eller kommun som helst i hela Sverige. Förtidsröstningen påbörjas 18 dagar före valdagen. Glöm inte att ta med legitimation och röstkort när du förtidsröstar. När det är dags för val nästa gång kommer du kunna hitta information på den här sidan om var och när du kan förtidsrösta i Nynäshamns kommun.

Ångerrösta på valdagen
Du har rätt att ångerrösta på valdagen. Ångerrösta innebär att du har förtidsröstat innan valdagen men sedan ångrat dig. Du kan då på valdagen avge en ny röst i din vallokal. Det är alltid rösten på valdagen som räknas och du kan bara rösta en gång på valdagen.

Hur fungerar det?
När du har förtidsröstat skickas din röst tillsammans med ditt röstkort till valnämnden i den kommun du är skriven i. Där sorteras din förtidsröst och skickas på valdagen ut till den vallokal du tillhör (det vill säga den vallokal du är upptagen i röstlängd i).

När vallokalen stänger på kvällen stämmer röstmottagarna av förtidsrösterna mot röstlängden. Röstmottagarna stämmer av ditt röstkort mot röstlängden. Om du har röstat i vallokalen på valdagen har en röstmottagare bockat i detta i röstlängden. Din förtidsröst makuleras då och räknas alltså inte.

Få tillbaka din röst
Om du ångeröstar på valdagen ska du kunna få tillbaka din förtidsröst eftersom den ska finnas på plats i vallokalen. Det enda undantaget är om du förtidsröstat såpass nära valdagen att din röst inte hunnit skickas till din vallokal på valdagen. Då görs motsvarande kontroll som ovan hos valnämnden på den så kallade onsdagsräkningen där de också har tillgång till röstlängden.

Rösta i vallokalen på valdagen

Det vanligaste sättet att rösta på är i vallokalen på valdagen. Alla som får rösta hör till ett valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal, som till exempel kan vara i en skola eller en förskola. På ditt röstkort står det till vilken vallokal du ska ta dig till för att rösta. När det är dags för val nästa gång kommer du även kunna hitta information på den här sidan om vilka vallokaler som finns i Nynäshamns kommun.

Andra sätt att rösta

Utöver att rösta på valdagen eller förtidsrösta har du även möjlighet att;

Rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast på en ambassad eller ett konsulat.

Rösta med bud
Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och ett särskilt bud-material. När det är val kan du beställa materialet från Valmyndigheten eller från kommunen eller hämta vid ett röstmottagningsställe.

 

Ambulerande röstmottagare
Du som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsvariation har svårt att själv ta dig till en vallokal eller röstningslokal kan rösta med bud eller ambulerande röstmottagare. Då kan du kontakta kommunen och boka röstning med ambulerande röstmottagare. Då kommer två röstmottagare hem till dig så att du kan rösta från ditt hem.

På Valmyndighetens hemsida finns information om det svenska valsystemet på lättläst svenska och på teckenspråk samt på andra språk.

Valmyndigheten provides information about the election in other languages.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: