Ledamöter samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter och tre ersättare som alla har utsetts av kommunfullmäktige. Utskottet sammanträder cirka en gång i månaden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: