Ledamöter socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott betstår av tre ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna väljs av socialnämnden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: